Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Flexi.pl

Magia liczba: „25” i „50” w rekrutacji i demografii

Czy 50 to więcej niż 25? W matematyce i demografii na pewno tak, a może trzeba spojrzeć inaczej? Na umiejętności, cechy charakteru, jak to widzi AI? Różnorodność sprzyja innowacji w biznesie i świecie HR, pokolenia potrafią ze sobą współpracować, świetnie się dogadywać, żartować i otwierać wzajemnie na nowe możliwości.

Jak łączyć świat identyfikacji potencjału rozwojowego kandydata przy wsparciu AI i testów psychometrycznych z oczekiwaniami kandydatów z dojrzałego pokolenia?  

Katarzyna Łakińska, Flexi.pl i Filip Sobel, CEO Staffly.pl spotkali się na wydarzeniu biznesowym, a teraz rozmawiają o wyzwaniach współczesnego rynku pracy i nowoczesnych rozwiązaniach, które mają wpływ na obecny status rynku zatrudnienia. Czy testy psychometryczne mogą przekonać rekruterów, że stereotypowy obraz pracownika 50+ (stereotypowo zamkniętego na nowości, na technologię) jest inny? Czy AI pozwala wybierać najlepiej dopasowanych kandydatów bez wykluczeń ze względu na wiek, płeć i robi to obiektywnie, bo bez uprzedzeń?

Aby odkryć źródło (potencjału w każdym kandydacie)  

Zarządzanie różnorodnością uznaje się za jeden z trendów identyfikujących firmy odpowiedzialne społecznie. Wg Harvard Business Review organizacje o zróżnicowanej strukturze mają o 70% zwiększony potencjał na zdobywanie nowych rynków. Tymczasem zjawiskiem obecnym w procesach rekrutacji pozostaje ageizm, przekreślający bogate doświadczenie Silversów ze względu na status w metryce. Jak podkreśla Łakińska: „50 to więcej niż 25 w matematyce i demografii”, niemniej na bazie doświadczeń portalu Flexi.pl i członków tej społeczności, rekruterzy patrzą na długi zawodowy życiorys przez pryzmat wieku, odrzucając CV tych dojrzałych. Czy szansą dla pokolenia osób po 50. roku życia, które w wyniku Silver tsunami zwiększa swoją siłę, są testy psychometryczne? Innowacyjne rozwiązanie, sygnowane przez Staffly.pl, pozostaje skoncentrowane na rezultacie, a więc ocenie kompetencji kandydata vs jego docelowa przynależność do stanowiska. Jak podkreśla Filip Sobel, testy psychometryczne Staffly.pl adresują trzy obszary. Badane są osobowość, kompetencje i zachowania kandydata. Aplikacja, oprócz tego, że w sposób pozbawiony uczuć, weryfikuje kandydata (a to sprzyja efektywności procesu, który w standardowych warunkach jest także oparty o emocje rekrutera odbierającego kandydata za zasadzie podobieństwa do siebie i swoistej sympatii), pozwala także potencjalnemu kandydatowi ocenić, czy organizacja jest dla niego właściwym miejscem. Miejscem twórczej i kreatywnej zawodowej ekspresji, miejscem, w którym będzie czuł się po prostu dobrze. Sztuczna inteligencja, zestawiając profil kandydata z miejscem pracy i tym, co reprezentują jego odpowiedzi, prezentuje wynik. Daje to obraz, a więc ocenę przydatności, z której korzysta rekruter. Skrócenie procesu rekrutacji koreluje się także z wykluczeniem tutaj wszelkich elementów separujących ocenę kandydata przez tzw. ludzki pryzmat. Technologia nie różnicuje ani wieku, ani płci, ani miejsca zamieszkania. Stawia diagnozę i daje feedback, który adresowany jest jednakowo do rekrutera (na podstawie tej analizy może on zautomatyzować swoją pracę nad aplikacjami), ale również do kandydata. To rozwiązuje dylemat, który powraca w wielu dyskursach portretujących procesy rekrutacji — brak zwrotnej komunikacji, ale także wskazuje aplikującym obszary do rozwoju swoich zasobów.

Pytania, które musi sobie postawić nowoczesny HR

Procesy HR determinowane są aktualnie przez wiele zjawisk i trendów na nie wpływających. Wśród nich można wymienić digitalizację, demografię, która powoduje, że współpracują ze sobą cztery (a nawet pięć) generacji. Sprzyja to niewątpliwie kreatywności. Wg People Management: zespoły heterogeniczne, zróżnicowane podejmują o 87% trafniejsze decyzje. Jednak współczesna rekrutacja potrzebuje odpowiednich strategii. Jak wskazuje Katarzyna Łakińska, laureatka listy Forbes 50 over 50: „W rekrutacjach pokutuje ageizm, czyli wykluczenie osób z większym doświadczeniem, wiedzą z bardzo wielu powodów”. Problem ten dotyczy także kobiet w wieku 50 plus. Filip Sobel, opowiadając o rozwiązaniu Staffly.pl, wskazuje, że nowoczesny HR powinien zadawać pytania o zasoby, kompetencje, umiejętności, zupełnie odchodząc od wskaźników różnicujących. Dzięki swojej neutralności test na to pozwala, a technologicznie pozostaje otwarty na każdą grupę wiekową. Bo, jak kontynuuje Laureat listy Forbes 25 under 25: „Najstarsza osoba, która wypełniła test, miała ok. 83 lata”.  

Enigmatyczna zapowiedź raportu

Ze spojrzenia na zasoby i kompetencje, które analizuje Staffly.pl (a może pochwalić się dziś wolumenem 60 tys. unikalnych zrealizowanych testów) i spojrzenia Flexi.pl, (które wspiera aktywnych 50-latków nie tylko w procesach zatrudnienia) można wyciągnąć statystyki, przydatne dla pracodawców i potencjalnych pracowników. Przecież, jak mówi Filip Sobel, „ze zderzenia tych dwóch światów mogą wyniknąć ciekawe wnioski”. Dlatego Flexi.pl i Staffly.pl niebawem przygotują raport oparty na analityce wspomaganej przez AI i licznych doświadczeniach zarówno HR managerów, jak i osób poszukujących pracy.

Pozostańcie czujni!

Cały wywiad:

https://flexi.pl/baza-wiedzy/staffly-pl-i-flexi-pl-czyli-laureaci-list-forbes-25-under-25-50-over-50-o-kreowaniu-innowacji-w-swiecie-hr-2569

 

O portalu Flexi.pl

Flexi.pl inspiruje aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. To przestrzeń, którą twórcy konceptu zdiagnozowali jako Pokolenie Flexi – osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań, a dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Na portalu można znaleźć: ogłoszenia, bazę doświadczonych specjalistów z możliwością publikacji swoich osiągnięć, do wykorzystania przez działy rekrutacji oraz wiadomości o różnych aktywnościach pozazawodowych, np. kulturalne, edukacyjne, wolontariat. Flexi.pl zawiera także ciekawe treści, materiały wideo, nagrania i wywiady, które pobudzają do aktywności. Portal chce przyczyniać się do budowania świadomości społecznej na temat postępujących zmian demograficznych, wskazując na wartość różnorodności i jej twórczy aspekt, podkreślając potencjał i doświadczenie pokolenia, przecząc negatywnym stereotypom. To one powodują niejednokrotnie wykluczenie ze względu na wiek, zarówno na rynku pracy, jak i w przestrzeni publicznej. Poprzez swoje działania Flexi.pl chce wnosić cenny głos w dyskusji na temat roli Pokolenia, które ma wiele zasług. 

Zdjęcia