Pracodawcy Pomorza

Połączenie Oddz. „Pracodawców Pomorza” Wejherowa i Rumii

Szanowni Państwo,

W dniu 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się spotkanie inauguracyjne połączonych Oddziałów „Pracodawców Pomorza” Wejherowa oraz Rumii. 

Podczas omawianego spotkania dokonano wyboru władz Oddziału połączonego i określone zostały dalsze kierunki jego rozwoju, uwzględniając potrzeby i cele przedsiębiorców z obszaru Rumii oraz Wejherowa. Proponowany zakres współpracy i oczekiwania wynikające z połączenia przedstawił Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Witold Reclaf.

Ponadto, Aleksandra Harasiuk, broker eksportowa reprezentująca Agencję Rozwoju Pomorza S.A., opowiedziała o programie Broker Eksportowy, który wspiera działalność eksportową pomorskich MŚP na rynkach międzynarodowych.

 


STRUKTURA NOWEGO ODDZIAŁU:

Przewodnicząca:

Dr Stanisława Kierznikowicz

Wiceprzewodnicząca:

Agnieszka Kamińska

Członkowie Zarządu: 

Prof. Dr hab. Wojciech Lamentowicz

Mec. Mieczysław Hebel

Edmund Kwidziński

Sekretarz

Bożena Zybała (Agis Management Group)


 

 

 

 

mapka