fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Nasze działania

 

Dialog

Uważamy, że najważniejszym ogniwem spajającym komunikację międzyludzką jest dialog.

W ujęciu środowiska gospodarczego, brak dialogu prowadzi do impasu, którego bezpośrednim efektem będzie strata ekonomiczna, społeczna. Aby tego uniknąć, sytuacje konfliktowe, w których zaangażowane są strony reprezentujące interesy pracodawców i  pracowników (wymagające nierzadko stanowiska ze strony rządu), rozwiązujemy na drodze mediacji i konsultacji. Dialog taki, w imieniu naszych partnerów, realizujemy na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

Praktycznie, występujemy w imieniu członków Pracodawców Pomorza, reprezentując ich interesy na gruncie społecznym i gospodarczym, wobec władzy publicznej (np. organy administracji samorządowej i publicznej), związków zawodowych oraz wszelkich organizacji i instytucji, które będą wchodziły z nimi w interakcje.

Jesteśmy obecni w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, reprezentującej nową, ogólnopolską instytucję mediacyjną dla przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 

Działalność ekspercka

Zbieramy, dokonujemy selekcji i przekazujemy dalej ważne komunikaty z zakresu gospodarki, ekonomii, prawa.

Oferujemy profesjonalne doradztwo – w siedzibie Pracodawców Pomorza udostępniamy specjalistyczne konsultacje z zakresu tematycznego odzwierciedlającego różnorodne profile działalności zrzeszonych u nas przedsiębiorstw.

Regularnie organizujemy konferencje, seminaria, szkolenia z praktykami branży, nierzadko posiadającymi wieloletnie doświadczenie. Popularyzujemy wiedzę prawną, ekonomiczną, społeczną i tą dotyczącą zarządzania organizacyjnego.

Jesteśmy otwarci na sugestie naszych partnerów – nasza siedziba służy wymianie myśli i formułowaniu planów. Członkowie mogą realizować się w sekcjach branżowych, grupach eksperckich.

 

Międzysektorowe korzyści

Zapraszamy do dialogu media, publiczne i prywatne ośrodki naukowe, struktury promujące kulturę i sztukę.

Mając na uwadze trudną do przecenienia wartość współdziałania biznesu i nauki (szkoły, uczelnie wyższe, szkoły zawodowe), kładziemy nacisk na budowanie odpowiedniej platformy komunikacji, przyczyniającej się do tworzenia wspólnych projektów międzysektorowych.

 

Społecznie i odpowiedzialnie

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – działania definiują wizerunek przedsiębiorcy. Skłaniamy się ku edukacji na rzecz wyważonych i konstruktywnych zachowań biznesowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, którą promujemy pośród naszych partnerów, można odnaleźć pod postacią firm cechujących się zrównoważonym rozwojem. To pojemne pojęcie, które nie doczekało się jednej spójnej definicji, uwzględnia wartościowe praktyki biznesowe, spójność prawną firmy, właściwe przestrzeganie praw pracowniczych, jak również wpływ na najbliższe środowisko.

Pamiętając o tych elementach, zachęcamy do poznania i, co najważniejsze, uwzględnia tej strategii zarządzania, oferującej współuczestnictwo w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Wpływ na tworzenie przyjaznego prawa

Wierzymy, że wymierne efekty prac legislacyjnych powinny uwidocznić się w postaci kreacji prawa przystępnego dla stron stymulujących rozwój gospodarczy, czyli pracodawców i pracowników.

Monitorujemy i udostępniamy kluczowe informacje na temat planowanych i wdrażanych zmian w prawie polskim i Wspólnotowym.

Dzięki możliwościom wynikającym z ustawy, występujemy w postaci strony konsultującej krajowe i regionalne akty prawne, pomagamy w pracach organów ustawodawczych.

Nasze opiniowanie ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, rozbudowywaną w oparciu o jakże ważne regionalne strategie rozwojowe. Dlatego właśnie opiniujemy założenia i projekty ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw związanych z interesami członków zrzeszonych w strukturach naszej Organizacji.

 

Wsparcie przedsiębiorców

Dokładamy wszelkich starań, aby ścieżka rozwoju firmy, która często angażuje wszystkie swoje zasoby w procesie zdobywania pozycji rynkowej, była drogą perspektywiczną.

W tym celu przygotowujemy dobry grunt pod biznes, wspierając działania nakierowane na rozwój gospodarczy regionu Pomorza, którego możliwości uzależnione są odpowiedniego stopnia przedsiębiorczość i innowacyjność.

Udzielamy pomocy przy pozyskiwaniu źródła wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Pomagamy rozpocząć, utrzymać i rozwinąć kontakty biznesowe, bez względu na to, czy dana potrzeba dotyczy wykazania się inicjatywą na gruncie krajowym czy międzynarodowym.

Potencjalni, polscy i zagraniczni inwestorzy dowiadują się o mocnych stronach zrzeszonych u nas przedsiębiorców.