fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rada „Pracodawców Pomorza”

Jest organem wyznaczającym kierunki działalności organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zwłaszcza w aspekcie programowym. Na wniosek Rady ustanawiane są i przyznawane certyfikaty, medale i odznaczenia przyznawane przez organizację. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w zakresie przystępowania „Pracodawców Pomorza” do organizacji krajowych lub międzynarodowych.

Radzie przewodniczy Prezydent „Pracodawców Pomorza” a jej skład stanowią osoby funkcyjne działające społecznie w organizacji:

  •  Przewodniczący Sekcji Branżowych, Forów, Platform lub innych funkcjonujących w ramach Organizacji,
  •  Przewodniczący Oddziałów,
  •  Pełnomocnicy, doradcy, eksperci i inne osoby funkcyjne powołane w drodze uchwały przez Zarząd Organizacji,
  •  osoby zarekomendowane przez Prezydenta w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) osób.

Rada w trakcie swojej działalności może zmieniać swój skład w zależności od zaangażowania osób w niej zasiadających oraz podejmowania przez „Pracodawców Pomorza” nowych aktywności w sekcjach branżowych, forach tematycznych lub na obszarach działalności PP.

RADA „PRACODAWCÓW POMORZA”
KADENCJI 2022-2025

Canowiecki Zbigniew – Przewodniczący Rady, Prezydent „Pracodawców Pomorza”

Pastuszka Andrzej – Wiceprezydent „Pracodawców Pomorza”

Bartkowski Marcin – Przewodniczący oddziału Kartuzy

Bielak Krzysztof –  Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z organizacjami sportowymi

Bielawa Rafał – Przewodniczący oddziału Trąbki Wielkie

Brodnicki Henryk – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Bruździak-Maleszewska Joanna – Pełnomocnik Zarządu ds. start-upów

Cymanowski Piotr – Pełnomocnik Zarządu ds. edukacji

Dargas-Draganik Marta – Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z Chinami

Dobrzyńska Dorota – Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z instytucjami finansowymi

Dolny Krzysztof – Pełnomocnik Zarządu ds. rynku sprzedaży detalicznej i hurtowej

Dróżdż  Zbigniew – Przewodniczący oddziału Miastko

Jerkiewicz Jerzy – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Kamińska Teresa – Pełnomocnik Zarządu ds. polityki senioralnej

Kamiński Stanisław –  Przewodniczący oddziału Kościerzyna

Kielak Adam – Pełnomocnik Zarządu ds. energetyki gazowej

Kieloch  Jacek – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Kieszkowski Wojciech – Pełnomocnik Zarządu ds. podatkowych

Klimczak Agnieszka – Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Knajdek Maciej – Przewodniczący oddziału Człuchów

Kołak Józef – Przewodniczący oddziału Chojnice

Koronkiewicz Anna – Pełnomocnik Zarządu ds. relacji instytucjonalnych

Kulczycki Krzysztof  – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Lewandowski Kazimierz – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Łabas Jan – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Matysiak Barbara  – Pełnomocnik Zarządu ds. mediacji

Nowosielski Roman – Członek Rady „Pracodawców Pomorza” 

Ogryczak Henryk – Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki morskiej

Osiński  Ireneusz  – Pełnomocnik Zarządu ds. relacji biznesowych

Paturalska Grażyna – Pełnomocnik Zarządu ds. wizerunku

Pawłowski Jorge-Gimeno – Pełnomocnik Zarządu ds.relacji z instytucjami UE

Piechowiak Paweł – Pełnomocnik Zarządu ds. nowych technologii

Podgórska-Rakiel Ewa – Pełnomocnik Zarządu ds. prawa pracy

Skrzyniarz Bogusław –  Przewodniczący oddziału Malbork

Smorgowicz Tomasz  – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG

Sobieralski Grzegorz – Przewodniczący oddziału Tczew

Tobiszewska Małgorzata – Pełnomocnik Zarządu ds. HR i rynku pracy

Trykosko Ryszard – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Tyrakowski Jerzy – Przewodniczący oddziału Lębork

Wiechowska Anna – Przewodnicząca oddziału Kwidzyn

Wojciechowski  Henryk – Pełnomocnik Zarządu ds. konkursu pomorskiej nagrody jakości

Wójcik  Roman – Przewodniczący oddziału Gdynia

Wróblewicz Katarzyna – Pełnomocnik Zarządu ds. etyki

Zacharewicz Jan – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Zawadzki Rafał – Przewodniczący oddziału Sopot

Żabiński Piotr – Przewodniczący oddziału Elbląg