fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rada „Pracodawców Pomorza”

Jest organem wyznaczającym kierunki działalności organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zwłaszcza w aspekcie programowym. Na wniosek Rady ustanawiane są i przyznawane certyfikaty, medale i odznaczenia przyznawane przez organizację. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w zakresie przystępowania „Pracodawców Pomorza” do organizacji krajowych lub międzynarodowych.

Radzie przewodniczy Prezydent „Pracodawców Pomorza” a jej skład stanowią osoby funkcyjne działające społecznie w organizacji:

  •  Przewodniczący Sekcji Branżowych, Forów, Platform lub innych funkcjonujących w ramach Organizacji,
  •  Przewodniczący Oddziałów,
  •  Pełnomocnicy, doradcy, eksperci i inne osoby funkcyjne powołane w drodze uchwały przez Zarząd Organizacji,
  •  osoby zarekomendowane przez Prezydenta w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) osób.

Rada w trakcie swojej działalności może zmieniać swój skład w zależności od zaangażowania osób w niej zasiadających oraz podejmowania przez „Pracodawców Pomorza” nowych aktywności w sekcjach branżowych, forach tematycznych lub na obszarach działalności PP.

Canowiecki Zbigniew – Przewodniczący Rady, Prezydent „Pracodawców Pomorza”

Balcerowski Tomasz – Wiceprezydent „Pracodawców Pomorza”

Jerkiewicz Jerzy – Wiceprezydent „Pracodawców Pomorza”

Białek Marek – Pełnomocnik Zarządu ds. Rynków Wschodnich

Bielawa Rafał – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Trąbkach Wielkich 

Bielak Krzysztof – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Sportowymi

Bonk-Woźniakiewicz Ewa – Pełnomocnik Zarządu ds. Nauki Przedsiębiorczości 

Brodnicki Henryk – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Bruździak-Maleszewska Joanna – Pełnomocnik Zarządu ds. Start-Upów

Czerwiński Leon  – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kartuzach 

Dargas-Draganik Marta – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Chinami

Dróżdż Zbigniew– Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Bytowie  

Faliszewski Szymon – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Gapińska Anna – Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Marki 

Gapiński Szczepan – Członek Rady 

Gawrychowski Andrzej – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Białorusią

Kamińska Teresa – Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Senioralnej

Kamiński Stanisław – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kościerzynie 

Kasperek Wiesława – Przewodnicząca Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Nowym Dworze Gdańskim 

Klapkowski Jan – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Klimczak Agnieszka – Pełnomocnik ds. Współpracy z Państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Płn.

Kluge Witold – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Żukowie  

Kołak Józef – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Chojnicach

Knajdek Maciej – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Człuchowie 

Koniarska Beata – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej 

Lewandowski Kazimierz – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Matysiak Barbara – Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury

Nowosielski Roman – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Ogryczak Henryk – Pełnomocnik Zarządu ds. Gospodarki Morskiej

Osiński Ireneusz – Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Biznesowych

Paturalska Grażyna – Pełnomocnik Zarządu ds. Wizerunku

Pochroń-Frankowski Leszek – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy Samorządowej 

Skrzyniarz Bogusław – Przewodnicząca Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Malborku 

Smorgowicz Tomasz  Pełnomocnik Zarządu ds. PR i Marketingu

Sobieralski Grzegorz – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Tczewie 

Tobiszewska Małgorzata – Pełnomocnik Zarządu ds. Rynku Pracy

Truchanowicz Maciej – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Pucku 

Trykosko Ryszard – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Tyrakowski Jerzy  – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Lęborku  

Wojciechowski Henryk – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Wójcik Roman –  Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Gdyni 

Wróblewicz Katarzyna – Pełnomocnik Zarządu ds. Etyki i CSR

Zacharewicz Jan – Członek Rady „Pracodawców Pomorza”

Zakrzewski Jerzy – Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zawadzki Rafał – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Sopocie  

Zieliński Julian – Sekretarz Rady „Pracodawców Pomorza”

Żabiński Piotr – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Elblągu