fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Dołącz do nas

 

Nasza działalność skupia się w obszarach określonych w programie organizacji:

Dzięki zaangażowaniu członków organizacji w działalność sekcji branżowych mamy możliwość znaczącego oddziaływania na zagadnienia interesujące firmy z punktu widzenia poszczególnych branż. Obecnie wzmacniana jest sieć oddziałów powiatowych.

Podczas spotkań przedsiębiorców w oddziałach omawiana jest problematyka dotycząca danego powiatu, przez co organizacja jest bardziej otwarta na zagadnienia dotyczące społeczności lokalnych.

„Pracodawcy Pomorza” organizują debaty tematyczne, konferencje, seminaria oraz spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Współpracujemy z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi przedsiębiorstwa (np. Urzędy Skarbowe, Inspektoraty              Nadzoru Budowlanego, ZUS, NFZ itp.). Występujemy w obronie interesów grupowych lub branżowych.

Nie uchylamy się od interwencji w indywidualnych przypadkach naszych członków. Podejmujemy szereg trudnych tematów w mediach (TV, Radio, Prasa), z którymi współpracujemy na co dzień.

Prowadzimy działalność tematyczną poprzez naszych społecznych pełnomocników, doradców i specjalistów branżowych. Organizujemy szereg imprez promujących przedsiębiorczość i przedsiębiorców, jak np. doroczne spotkanie członków organizacji „GALA EVENING Pracodawców              Pomorza”, podczas której wręczmy statuetki „Pracodawca Roku” lub Letnia Gala Biznesu, gdzie nagradzamy polityków i samorządowców za                          wspieranie działań naszego środowiska.

Dla najbardziej dynamicznych firm Pomorza przyznajemy statuetki „Złoty Oxer”. Udzielamy również rekomendacji naszym członkom ubiegającym się o nagrody regionalne lub krajowe typu „Gryf Gospodarczy” czy „Fair Play”. Proponujemy również udział w imprezach                    integracyjnych typu doroczna „Majówka Pomorskich Pracodawców”, zawody wędkarskie, turniej golfowy lub tenisowy.

Dom Pracodawcy w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 24 jest obiektem udostępnianym dla wszystkich naszych członków na organizację spotkań, w tym zakładowych (np. wręczanie odznaczeń państwowych) oraz debaty tematyczne przygotowywane z inicjatywy poszczególnych branż lub firm.

„Pracodawcy Pomorza” poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan są organizacją reprezentatywną, dzięki czemu uczestniczą w trójstronnym dialogu społecznym z partnerami społecznymi, tj. związkami zawodowymi, innymi organizacjami pracodawców przy udziale strony rządowej.

Jesteśmy ustawowo umocowanym partnerem dla Ministerstw, Komisji Sejmowych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Rynku Pracy oraz innych organów, których działalność z mocy ustawy wymaga konsultacji reprezentatywnych organizacji                                  pracodawców.

 


Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu do wysokości 0,15% funduszu płac z roku ubiegłego. 


 

dolacz2