fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Prezydent

Pełni funkcje reprezentacyjne wobec władz państwowych i samorządowych, pełni funkcje honorowe i wspierające Organizację, a także wykonuje inne kompetencje, określone statutem. Prezydent koordynuje i kieruje pracami Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

Na wniosek Zarządu Prezydent reprezentuje Organizację w innych organizacjach lub zewnętrznych komisjach, zespołach i radach oraz przewodniczy wskazanym przez Zarząd Kapitułom w tym m.in. Nagród Specjalnych Organizacji.

Wśród uprawnień Prezydenta jest także możliwość rekomendowania na Zgromadzeniu Ogólnym: kandydatów na Prezesa Zarządu oraz kandydatów na poszczególnych członków Zarządu.

Ma prawo wnioskowania na Zgromadzeniu Ogólnym o odwołanie poszczególnych członków Zarządu, jak również ma możliwość wskazania do 10 osób zasiadających w Radzie.

 

Zbigniew Canowiecki 

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1981-2007 Prezes Zarządu i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”.

Sprawował społecznie wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłwo-Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”.

Członek Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w Warszawie oraz Krajowego Forum Terytorialnego przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Dyrektor Biura Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego i wykładowca w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni.

Laureat wielu plebiscytów i konkursów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznakami regionalnymi i resortowymi.