Pracodawcy Pomorza

Od 1 lipca wyższa kwota wolna od potrąceń

1 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która rzeczywiście podwyższa kwotę wolną od egzekucji do wysokości 75 proc. najniższej emerytury. Dotychczas wynosiła ona 50 proc. tego świadczenia. Przypomnijmy, że od tego roku wysokość najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1000 zł. Od tej kwoty odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwotą wolną od potrąceń (emeryt lub rencista nie mogą otrzymać niższej wypłaty) od 1 lipca będzie więc 750 zł.

Czytaj więcej na stronie www.gazetaprawna.pl