Pracodawcy Pomorza

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

26 lipca br. Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził 2 projekty dotyczące kolejnych etapów wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na łączną kwotę 86 mln zł. Jego częścią jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), czyli rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Prace nad Krajowym Systemem Kwalifikacji trwają w Polsce od 2008 r. Finansowane są głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpisują się w koncepcję Europejskich Ram Kwalifikacji, jednak każdy kraj tworzy własny system sam. Jak dotąd wypracowane zostały techniczne ramy dla całego systemu, m.in.: Polska Rama Kwalifikacji (PRK), czyli opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK. Obecnie trwają prace nad wypełnieniem systemu treścią (czyli kwalifikacjami na różnych poziomach), a także przygotowaniem całej infrastruktury tzn.: sieci instytucji nadawania i potwierdzania (certyfikowania) kwalifikacji, a także takich podmiotów, które będą weryfikować sposób pracy tych instytucji (tzw. podmioty zewnętrznego zapewniania jakości). Do Systemu włączane są zarówno kwalifikacje nabyte w drodze edukacji formalnej, ale także kwalifikacje tzw. rynkowe. Do końca 2020 r. do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma zostać wpisanych 200 kwalifikacji cząstkowych spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.

Czytaj więcej na stronie http://konfederacjalewiatan.pl