fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

WIWAG – gra ekonomiczna. Nauka biznesu u „Pracodawców Pomorza”!

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU


WIWAG – gra ekonomiczna 2017 jest jednym z najważniejszych projektów edukacyjnych i pro-biznesowych zaimplementowanych na rodzimy grunt przez „Pracodawców Pomorza”, przy udziale sprawdzonych polskich i zagranicznych partnerów: Rotary Club SopotFundacji Ernst Schmidheiny Stiftung, Kaufmannschaft zu Lübeck i Miasta Gdańska. 

Dziękujemy sponsorom tegorocznej odsłony gry, czyli Fundacji Energa i Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. Wydarzenie nie odniosłoby sukcesu także bez pomocy partnerów merytorycznych, którymi byli: State Street Gdańsk i ManpowerGroup Solutions.


 

W dniach 18-22 września 2017 roku mogliśmy z satysfakcją zrealizować kolejną odsłonę gry, tworząc w ramach projektu cztery pięcioosobowe zespoły, złożone z klas maturalnych reprezentujących następujące gdańskie placówki edukacyjne: Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Zespół Szkół Morskich. Stronę niemiecką reprezentowało pięciu uczniów z Ernestinenschule zu Lübeck. Słowa podziękowania należą się w tym miejscu dyrekcji wymienionych szkół, gdyż ich entuzjazm i okazane wsparcie pomogły w możliwie najlepszej realizacji programu.   

WIWAG – gra ekonomiczna 2017 to jedna z niewielu tak złożonych i wartościowych pozaszkolnych inicjatyw edukacyjnych dedykowanych polskim uczniom, niejednokrotnie w niewystarczającym stopniu zaznajamiających się, w ramach podstawy programowej, przy wykorzystaniu zaawansowanego języka angielskiego, ze strukturami praktycznych aspektów ekonomii.

Na czym to wszystko polega? Nasi młodzi uczestnicy, obejmując tymczasowo rolę prezesów i dyrektorów prężnie funkcjonujących firm (gra rozpoczyna się w dziesiątym roku działalności produkcyjnej), wzięli udział w ich dalszym rozwoju oraz budowaniu bazy produktów, przyswajając przy tym ogrom wiedzy ekonomicznej – wyłącznie w języku angielskim. Przestrzeniami edukacyjnymi były zarówno zaplecza konferencyjno-szkoleniowe w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, jak i u partnera projektu.

Poza uczestnictwem w poszczególnych, następujących dzień po dniu rundach właściwej symulacji gry, olbrzymi potencjał merytorycznych krył się w szkoleniach i wykładach prowadzonych przez zaangażowanych w projekt wykładowców trójmiejskich uczelni, przedsiębiorców i innych specjalistów obcujących na co dzień w tematyce globalnej ekonomii, kadr, marketingu, e-commerce i mediów społecznościowych. Przez pięć dni asystowali naszym uczestnikom, doradzali w trudnych sytuacjach i motywowali przy kolejnych wyzwaniach wiążących się z zadaniami projektowymi. Każdy kolejny dzień zbliżał ich do wielkiego finału.

 

DROGA DO CELU

 

WIWAG to skrót od Wirtschafts Woche Aktien Gesellschaft, co w luźnym tłumaczeniu daje nam ekonomiczny tydzień spółek akcyjnych. Gra jest w Szwajcarii integralną częścią systemu edukacyjnego, zalicza ją każdy uczeń klasy maturalnej. „Pracodawcy Pomorza” rozwijają polską edycję gry od 2013 roku (w dniach 21-25 października prowadziliśmy jego pilotażową odsłonę, o której można przeczytać m.in. tutaj), lecz nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony Rotary Club Sopot i partnerów, których opisujemy poniżej.

Licencji na prowadzenie i rozwój naszej edycji udzieliła z kolei szwajcarska Fundacja Ernst Schmidheiny Stiftung, której nadrzędnym celem jest promocja edukacji ekonomicznej we współpracy z wieloma lokalnymi firmami. Najbardziej charakterystyczną inicjatywą Fundacji są tzw. Business Weeks (tygodnie ekonomiczne), tworzone z tamtejszą Izbą Przemysłowo-Handlową. Sednem inicjatywy jest właśnie wykorzystywanie programu WIWAG.

Ostatnim ogniwem niezbędnym przy wdrażaniu gry w Polsce była niemiecka organizacja Kaufmannschaft zu Lübeck, pośrednicząca w udostępnianiu licencji programu Fundacji Ernst Schmidheiny Stiftung, zapewniając jednocześnie niezbędne wsparcie merytoryczne „Pracodawcom Pomorza”, za pośrednictwem trenera ekonomicznego młodzieży w osobie niezastąpionego Karla-Wolfganga Eschenburga.

Karl, reprezentując zarówno Kaufmannschaft zu Lübeck, jak i mieszczący się w Lubece Rotary Club, od wielu lat zabiegał o wprowadzenie WIWAG – gry ekonomicznej do naszego kraju. Niemiecką wersją gry zajmuje się blisko 40 lat. W dniach 18-22 września był tym samym głównym prowadzącym naszej gry, przy bezcennym wsparciu ze strony Ewy Bonk-Woźniakiewicz, Prezes Rotary Club Sopot, pełniącej zarazem funkcję Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi „Pracodawców Pomorza”. Istotną rolę trenera pełnił ponadto Piotr Nowak, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Program tegorocznej edycji WIWAG – gry ekonomicznej oparty został na materiałach wchodzących w skład niemieckojęzycznego opracowania pn. „WIWAG HANDBUCH Fur die Unternehmens-Fuhrung” Fundacji Ernst Schmidheiny Stiftung.

 

SEDNO GRY

 

Jakimi narzędziami operuje WIWAG? Jego sednem jest zaawansowany program komputerowy, operujący wskaźnikami i zmiennymi niezbędnymi przy odwzorowywaniu i właściwej symulacji współczesnej ekonomii, uwzględniając wszystkie arkana efektywności produkcji, zarządzania produktem. Program w odpowiednich sytuacjach komplikuje sytuację rynkową, symulując trudne do przewidzenia i wymagające elastyczności zdarzenia losowe.

W trakcie warsztatów i wykładów młodzież dowiaduje się, w szerokim zakresie, o zasadach rządzących światem biznesu, poznaje złożoną terminologię ekonomiczną. Uzupełnieniem bogatego grafiku WIWAG – gry ekonomicznej są tzw. „aspekty miękkie”, np. nauka komunikacji międzyludzkiej, komunikacji w zespole oraz dla potrzeb dobrych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Zwieńczeniem programu jest przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji firmy przed gronem obecnych i potencjalnych akcjonariuszy i udziałowców, przekazując informacje o wynikach finansowych z ostatnich czterech lat. Plan warsztatów ułożony został tak, aby maksymalnie zbliżyć uczestników gry do spontanicznej i nieskrępowanej integracji, pracy w grupie, burzy mózgów, ucząc przy tym dobrego zarządzania czasem i wywiązywania się z odpowiedzialnych zadań.

 

EDYCJA 2017

 


DZIEŃ 1


Inauguracja tegorocznej odsłony gry miała miejsce 18 września w siedzibie „Pracodawców Pomorza”. Dyrektor Zarządzający organizacji Tomasz Limon przywitał współorganizatorów, sponsorów i partnerów projektu. Edyta Bonk-Woźniakiewicz przedstawiła główne założenia warsztatów, przywołując dawno zawiązane relacje polsko-niemieckie stojące za, z sukcesem zrealizowanym, przełożeniu systemu WIWAG na polskie realia. Przedstawiła także osobę Karla-Wolfganga Eschenburga — wprawdzie skromne duchem przedsiębiorcę, lecz niezwykle charyzmatycznego promotora międzynarodowej edukacji ekonomicznej młodzieży.

Niemieccy uczniowie przyjechali wraz z nauczycielką i opiekunką grupy Isil Gumesh. Głos zabrał ponadto reprezentujący Miasto Gdańsk Paweł Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej. Wykład inaugurujący nasze pięciodniowe przedsięwzięcie, poświęcony roli pieniądza i formułom przedsiębiorczości dedykowanym rozwojowi nowoczesnego biznesu, wygłosił Prof. dr hab. Dariusz Filar.

Przechodząc do sedna, czyli pierwszego etapu gry, zaprezentowana została podstawowa struktura rynku i tzw. otoczenia przedsiębiorstwa. Jak tłumaczy Ewa Bonk-Woźniakiewicz:

Uzasadniliśmy konieczność podzielenia grupy uczestników na 5 zespołów traktowanych w grze jako równorzędne samodzielne zakłady produkcyjne, produkujące w jednym sektorze i zaprezentowanie wachlarza decyzji, które będą kluczowe w procesie decyzyjnym. Pierwszą z nich, wspólną dla każdego przedsiębiorstwa był wybór produktu – technologicznie spójnego, wspólnego dla wszystkich 5 firm.

Następnie zespół podzielony został się na 5 firm, każda z nich wybrała nazwę dostosowaną do profilu produkcji, podzieliła między siebie funkcje Zarządu firmy i otrzymała dokumentację finansową przedstawiającą standing finansowy firmy przejętej w dziesiątym roku aktywności na rynku. Praca w zespołach pod kierunkiem dwojga trenerów umożliwiła analizę danych finansowych i przygotowała zespoły do drugiej części gry. 

W drugiej części każda z firm otrzymała komunikat w sprawie sytuacji rynkowej w 11 roku działalności i musiała m.in.: podjąć podstawowe decyzje związane z wielkością planowanej produkcji, zatrudnienia, ilością powierzchni produkcyjnych, ilością powierzchni magazynowych i punktów sprzedaży, kosztami promocji i wkładu inwestycyjnego w badania i rozwój. Zadaniem trenerów po pierwszym dniu gry było wpisanie decyzji 5 przedsiębiorstw do systemu komputerowego gry i wygenerowanie skutków ekonomicznych podjętych decyzji i analizy ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa po 11 roku działalności.


DZIEŃ 2


Drugi dzień gry ekonomicznej poświęcony został trzem aspektom: komunikacji międzykulturowej, ekonomii i działalności e-commerce/social media. Katarzyna Richter z firmy Deal With Culture, oferującej usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu wspomnianej komunikacji dedykowanej różnorodności globalnego świata biznesu, wyjaśniła podstawy znaczenia świadomości kulturowej, wykorzystując do tego liczne studia przypadku. Dużo czasu poświęciła ponadto na przekazanie wiedzy dotyczącej poruszania się i orientowania w zróżnicowanym narodowo środowisku pracy.

Piotr Nowak z Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. był natomiast odpowiedzialny za panel stricte ekonomiczny, wprowadzając uczniów w rzeczywistość rynków finansowych, prezentując podstawowe narzędzia pomiaru kondycji finansowej firmy, opisując główne instrumenty finansowe i kluczowe instytucje. Podczas warsztatów nie zabrakło elementów dotyczących rentowności spółki, płynności finansowej, wypłacalności, zasad realizacji umów.

Sfera rynku e-commerce i mediów społecznościowych została przedstawiona przez Bartłomieja Rogacewicza, Pełnomocnika Zarządu ds. marketingu internetowego w Instytucie Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o., który znaczną część prezentacji poświęcił ewolucji i trendom występującym w marketingu internetowym, który zupełnie jak jego odbiorcy ewoluuje, dostosowując narzędzia odbioru/reklamy do percepcji użytkowników/klientów.

Ewa Bonk-Woźniakiewicz opisuje przebieg drugiej rundy gry WIWAG:

Rozpoczęliśmy od analizy ogólnej wyników przedsiębiorstw, bez przypisywania poszczególnych wielkości poszczególnym firmom. Następnie przedsiębiorstwa otrzymały wyniki finansowe własnej firmy, wszystkie podstawowe elementy bilansu i bardziej rozbudowane analizy dotyczące produktywności, efektywności i zysku i /lub strat, aby poddać je analizie. Robiły to w swoich grupach pod okiem trenerów. Następnie wszyscy otrzymali charakterystykę rynku według prognoz na 12 rok i  grupy przystąpiły do przygotowywania procesu decyzyjnego określającego dodatkowo wielkości eksportu i/ lub sprzedaży online.

Wszystkie decyzje uwidocznione zostały na formularzach decyzyjnych tak jak poprzednio. Zadaniem trenerów po drugim dniu gry było wpisanie decyzji 5 przedsiębiorstw do systemu komputerowego gry i wygenerowanie skutków ekonomicznych podjętych decyzji i analizy ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa po 12 roku działalności .


DZIEŃ 3


Szczególne wrażenie na naszych uczestnikach wywarł własnie trzeci dzień gry, w całości spędzony w siedzibie partnera projektu, firmie State Street Gdańsk, realizującej zadania lokalnej placówki amerykańskiej korporacji finansowej z siedzibą w Bostonie. State Street to jeden z największych światowych dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Dziesięć lat temu firma otworzyła swoją pierwszą placówkę w Polsce.

Gdańska siedziba, przylegająca do kompleksu biurowego Alchemia, była dla WIWAG – gry biznesowej szalenie rozbudowaną przestrzenią merytoryczną dla przekazywania wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (o której opowiadała Anna Szabowska-Walaszczyk, University Relations Specialist State Street Gdańsk) i budowania zespołu oraz zarządzania projektami. Młodzież zapoznała się z zadaniami i organizacją firmy oraz organizacją pracy a także wzięła udział w grze inwestycyjnej stosowanej jako test przy rekrutacji pracowników do firmy.

Trzecia runda WIWAG przebiegła następująco:

Przystąpiliśmy do analizy ogólnej wyników przedsiębiorstw bez przypisywania poszczególnych wielkości poszczególnym firmom. Następnie pod okiem trenerów przedsiębiorstwa analizowały swoją sytuację finansową po 12 roku działalności. Kolejno cała grupa wysłuchała sytuacji rynku w roku 13-tym i przystąpiła do przygotowaniu planu programu inwestycyjnego w poszczególnych grupach. Po sprawdzeniu przez trenerów kierunku i założeń strategii, grupy przystąpiły do procesu podejmowania decyzji, których częścią stał się program i strategia csr – corporate social responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu). 

Zadaniem trenerów po trzecim dniu gry było, jak i poprzednio, wpisanie decyzji 5 przedsiębiorstw do systemu komputerowego gry i wygenerowanie skutków ekonomicznych podjętych decyzji i analiza ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa po 13 roku działalności, a także przygotowanie analizy zgodności tych decyzji z założonym przez przedsiębiorstwa planem oraz strategią.


DZIEŃ 4


Czwartego dnia wróciliśmy do siedziby „Pracodawców Pomorza”, by tam, jeszcze przed właściwą rundą czwartą WIWAG, zająć się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją specjalistów w realiach XXI wieku. Tę część zrealizowała firma ManpowerGroup Solutions, tego dnia reprezentowana przez Sandrę Barufii, Talent Acquisition Specialist. W uzupełnieniu, o efektywności samozarządzania opowiedziała Ewa Bonk-Woźniakiewicz, powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie pozyskane z pracy w międzynarodowych korporacjach.

Nastąpiła również kontynuacja gry, którą szczegółowo opisuje Ewa Bonk-Woźniakiewicz:

Dzień czwarty oznaczał czwarty rok prowadzenia firmy. Tak jak poprzednio, rozpoczęliśmy od ogólnej analizy wyników przedsiębiorstw bez przypisywania poszczególnych wielkości poszczególnym firmom. Następnie pod okiem trenerów przedsiębiorstwa analizowały swoją sytuację finansową po 13-tym roku działalności, potrzebę zmian strategii i programu inwestycji.

W dalszej kolejności cała grupa wysłuchała sytuacji rynku w 14-tym roku działalności i przystąpiła do przygotowaniu planu programu inwestycyjnego w poszczególnych grupach. Dodatkowym elementem analizy rynku stały się wzrosty cen transportu samochodowego i wzrost cen surowców. Decyzje zostały rozbudowanie o powszechną politykę wzrostu jakości i wymagania nowych rynków. Ponieważ rok 13 wszystkie przedsiębiorstwa zakończyły wyniki zyskiem proces podejmowania decyzji w 14-tym roku cechowała duża ostrożność. Moderatorami decyzji byli trenerzy.

Na zakończenie zadanie trenerów po czwartym roku/dniu gry  polegało, jak poprzednio, na wpisaniu decyzji 5 przedsiębiorstw do systemu komputerowego gry i wygenerowanie skutków ekonomicznych podjętych decyzji i analiza ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa po 14-tym roku działalności, a także przygotowanie analizy zgodności tych decyzji z założonym przez przedsiębiorstwa planem oraz ocena strategii, a także przygotowanie przedsiębiorstw do zadania, jakim jest prezentacja wyników po 4 latach w trakcie piątkowego Walnego Zgromadzenia.


DZIEŃ 5


Finałowy dzień został w całości poświęcony przygotowaniom generalnym do prezentacji wieńczących warsztaty. Prezentacje zawierały charakterystykę firmy, zadań i strategii Zarządu. Uczestnicy zaprezentowali przy tym produkt, strategię jego produktu dla wybranej grupy docelowej oraz wyniki firmy w ostatnim roku jako konsekwencję określonej, wybranej świadomie strategii.

Ewa Bonk-Woźniakiewicz tak wieńczy realizację ostatniego dnia gry:

— Był to dzień Walnego Zgromadzenia. Wszyscy zgromadzeni, pełniący role udziałowców przedsiębiorstw, w tym zaproszeni goście WIWAG – gry ekonomicznej z zewnątrz, wybrani spośród nauczycieli i opiekunów uczniów, sponsorów i współorganizatorów ocenili pozytywnie wszystkie przedsiębiorstwa, udzielili absolutorium Zarządom i zaakceptowali podział zysku. WIWAG zakończył się małym podsumowaniem poziomu gry, osiągnięć i zaproszeniem na uroczysty obiad, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy gry. 

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU


GALERIA

ZDJĘCIA DO POBRANIA BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

 WIWAG PLAKAT_ANG_13.09b