Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Misja gospodarcza na Białoruś – maj 2018

 

Zarząd Pracodawców Pomorza pragnie poinformować, że w ślad za misją gospodarczą z września 2017 (odbytą w ramach IX Białorusko-Pomorskiego Forum Gospodarczego) przygotowywana jest kolejna misja na Białoruś.

O ile formułą poprzedniej misji było ogólne zapoznanie się z realiami gospodarczymi na Białorusi oraz zapoznanie się z tzw. „klimatem miejsca”, tak obecnie planowana misja będzie zorientowana wyłącznie na stronę biznesową.

Ideą przewodnią jest zorganizowanie dwudniowego wyjazdu samolotem do Mińska i odbycie bilateralnych rozmów z dobranymi branżowo partnerami (pierwszego dnia wylot z lądowaniem w Mińsku po południu/wieczorem – nocleg – drugiego dnia od rana rozmowy bilateralne, powrót do Gdańska w godzinach wieczornych).

Warunkiem odbycia misji jest zebranie przynajmniej kilkunastu chętnych firm z polskiej strony i zapewnienie im partnerów do rozmów po stronie białoruskiej. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa i jednocześnie wypełnienie załączonej ankiety – dane w niej zawarte pozwolą dobrać odpowiednich partnerów do rozmów.

 

Ankieta dot. misji czerwiec 2018

 

Ze względu na to, że wycofanie się w ostatniej chwili większej grupy uczestników może spowodować anulowanie całej imprezy, prosimy o przemyślane i odpowiedzialne deklaracje odnośnie udziału (a w przypadku zdarzeń losowych delegowanie zastępców).


Przewidywany harmonogram działań:
1. Zamknięcie listy uczestników spośród pomorskich firm i zwrot wypełnionych ankiet do PP. Termin: do 02.02.2018. Realizacja: Pracodawcy Pomorza.
2. Wyszukanie partnerów do rozmów po stronie białoruskiej. Termin: do 31.03.2018. Realizacja: Konsulat Republiki Białoruś w Gdańsku.
3. Działania organizacyjno-logistyczne (zakup biletów, rezerwacja noclegów, zorganizowanie miejsca spotkania, wstępne kontakty z partnerami, etc.).
3. Wyjazd: 1-2 tydzień czerwca 2018


Koszty wyjazdu na ten moment nie są znane, ale generalnie będą składały się z kosztów podróży (przelotu do Mińska, noclegu, transferu z lotniska), plus ew. kosztów wynajmu pomieszczenia i posiłków. Zostanie podjęta próba refundowania części kosztów z funduszy promocji eksportu.

Informacyjnie: ze strony partnerów białoruskich największe zainteresowanie wzbudza współpraca polegająca na imporcie towarów do Polski/UE lub na powołaniu spółki jv z ew. transferem technologii ze strony polskiej firmy, przy czym w tym ostatnim przypadku znacznie mniej ryzykowny jest biznes, gdy znaczącym odbiorcą wyrobów jv jest partner polski (odpada niepewność w znalezieniu klientów, aczkolwiek dla firm usytuowanych na Białorusi otwarty jest cały ogromny rynek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej). Taki model biznesu wypada szczególnie korzystnie, gdy połączymy go z osadzeniem jv w jednej z kilku funkcjonujących na Białorusi Wolnych Stref Ekonomicznych.


Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Kontaktów z Białorusią – p. Andrzejem Gawrychowskim (tel. 602 614 544, mail: andrzej.gawrychowski@siled.pl ).