Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapytanie ofertowe — statuetka „Pracodawca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie”

„Pracodawcy Pomorza” jako partner projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe dotyczące wykonania statuetki w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie

Pełna treść zapytania do pobrania poniżej:

Zapytanie statuetka 30.11.2017