fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapytanie ofertowe – OWES – Opracowanie strategii CSR

Zachęcamy do składania ofert, w ramach których zgłoszą Państwo – Opracowanie dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES)

Termin składania ofert
do dnia 22-01-2018

Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 22.01.2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Miejsce i forma składania ofert:
    a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres lub dostarczyć osobiście: Pracodawcy Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk w terminie do dnia 22 stycznia 2018 do godz. 12:00 roku z dopiskiem „Oferta – zapytanie ofertowe strategie CSR”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści.
    b) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną do dnia 22 stycznia 2018 do godz. 12:00 w formacie png, jpg lub pdf na adres: nowakowski@dobrarobota.org, z dopiskiem: „Oferta – zapytanie ofertowe strategie CSR”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nowakowski@dobrarobota.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Nowakowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
603 762 350

Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080986