fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ekonomiści o gospodarce globalnej (zapis wideo panelu)

„Pracodawcy Pomorza” mieli przyjemność znaleźć się w grupie kluczowych partnerów merytorycznych X Jubileuszowej Konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej 2018”, która zrealizowana została w dniach 24-25 maja w sopockim Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przez Instytut Handlu Zagranicznego.

Wydarzenie, zbudowane z kilku prowadzonych równolegle sesji panelowych realizowanych pod patronatem poszczególnych partnerów konferencji  – „Pracodawców Pomorza”, Thomson Reuters, Staples, Invest in Pomerania i State Street Bank International – zgromadziło przy wspólnej dyskusji na temat uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej grono znamienitych ekonomistów i praktyków biznesu. Uroczystego otwarcia dokonała m.in. prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak podkreślali organizatorzy, niełatwy w określeniu kształt przyszłej globalnej ekonomii zmusza do podejmowania dialogu na rzecz budowy zasad nowego ładu gospodarczego. Dialogu, którego interdyscyplinarny charakter łączy wartości i potrzeby gospodarki, polityki oraz kultury. Potrzeby te wiążą się przede wszystkim z koniecznością wypracowania dróg rozwojowy dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności handlu międzynarodowego, jak również łagodzenia nierówności gospodarczych i napięć na poziomie społeczno-politycznym.

Odpowiedzialność za te działania spoczywa na barkach partnerów budujących „złoty trójkąt” świata nauki, biznesu i administracji państwowej.  14 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej przekazało nam ogrom doświadczenia i wiedzy z zakresu współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim świadomość olbrzymiego znaczenia relacji multilateralnych, których w żaden sposób nie możemy utracić w dekadzie wciąż narastających podziałów, których podstawą są fałszywe przekonania i błędne argumenty ekonomiczne.

Uroczyste otwarcie konferencji i następująca po nim sesja plenarna podczas której wystąpił z krótkim przesłaniem m.in. Prezydent Pracodawców Pomorza” dr Zbigniew Canowiecki, była ważnym elementem wprowadzającym do właściwej dyskusji z udziałem zaproszonych gości. Dyrektor „Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon objął rolę moderatora panelu tematycznego pn. „Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych – szanse, możliwości i bariery”, w którym uczestniczyli następujący goście:

  • dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
  • dr hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
  • dr hab. Grzegorz Karasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Przemysław Konczakowski, Dyrektor Controllingu LPP S.A.;
  • Marcin Muński, Prezes Zarządu Cocomo Art.;
  • Marcin Wąsik-Wiszniewski, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji;
  • Dr Roman Wójcik, Prezes Zarządu SWORD Sp. z o.o. k.

Rozpoczynająca dyskusję prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska z Instytutu Marketingu wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, powołała się na autorskie badania potwierdzające tezę o wciąż ubogiej ofercie akademickiej kształcącej studentów pod kątem zagranicznych ekspansji biznesowych: – Świadomość konieczności podejmowania ryzyka jest tutaj szczególnie istotna, gdyż rynki zagraniczne są wciąż bardzo wymagające – wyjaśniała. Przytaczając rezultat badań przeprowadzonych m.in. przez Harvard Business Review Polska na blisko 630 polskich przedsiębiorstwach, wskazała bardzo niski odsetek firm aktywnie działających za granicą, gdyż zaledwie 40%. Co istotne, blisko połowa badanych nieuczestniczących w ekspansji zagranicznej nie było w stanie precyzyjnie określić planów biznesowych swoich przedsiębiorstw w dłuższym przedziale czasowym. – Cechą małych polskich przedsiębiorstw jest większa, niż w przypadku firm pozostałych rozmiarów, skłonność do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami zagranicznymi – tłumaczyła prof. Mazurek- Łopacińska, dodając, że małe firmy są często gotowe do podjęcia próby ekspansji już po kilku miesiącach przygotowań, nie wykazując się przy tym tak ograniczającą działania rozwojowe zachowawczością, jak ma to miejsce w przypadku dużych przedsiębiorstw dysponujących znaczącym kapitałem: – Znaczącą barierą gospodarczą jest duża konkurencyjność rynków zagranicznych i ich nasycenie, wysokie standardy obsługi klienta, presja cenowa i przywiązanie do lokalnych produktów – wymieniała dalej prof. Mazurek- Łopacińska, optując za kreacją większej liczby spójnych z tożsamością Polski marek.  

– W każdym biznesie istotną rolę odgrywa zarówno przypadek, jak i strategia oraz myślenie refleksyjne – tłumaczył z kolei prof. Marian Gorynia z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, który doradzał podejście możliwie najbardziej dywersyfikujące obecność polskich firm na rynkach zewnętrznych: – Stopniowanie form naszego zaangażowania za granicą może wyrażać się w postaci sprzedaży licencji, zawarcia kontraktu franczyzowego, powołania własnej filii produkcyjnej lub handlowej, bądź uczestnictwa w sojuszu strategicznym – wymieniał prof. Marian Gorynia, którego zdaniem każde wyjście firmy za granicę ma mocne podstawy ekonomiczne, nawet jeśli szczebel zarządzający nie ma tego świadomości.

Sfera praktyki biznesowej, o której prawidłach opowiadał natomiast dr Roman Wójcik reprezentujący firmę SWORD Sp. z o.o. Sp. k., wymaga od przedsiębiorcy zdolności do poniesienia odpowiednich nakładów finansowych, przy aktywnej zdolności do kalkulacji ryzyka i jego akceptacji: – Duże korporacje są w stanie narzucić reguły funkcjonowania krajom trzecim, choć nie jest to regułą – tłumaczył dalej dr Wójcik, który, bazując na własnym doświadczeniach, sugeruje jak najszybsze włączenie ryzyka politycznego do listy najistotniejszych czynników warunkujących powodzenie ekspansji, zwłaszcza w przypadku krajów historycznie wykazujących skłonności do chronicznej destabilizacji ekonomicznej.

Przemysław Konczakowski pełniący rolę Dyrektora Controllingu firmy LPP S.A., zdobywającej z rozmachem rynki branży odzieżowej już 20 krajów, zwrócił uwagę na pewną specyficzną prawidłowość: – Polskie firmy konkurujące doskonale na rodzimym rynku z marką zagraniczną, mają niezbędne doświadczenie do budowania własnej przestrzeni na obcym rynku – zauważył. Jego zdaniem błędnym jest założenie, że możemy być w stu procentach pewni mentalności przedsiębiorcy, polegając tylko i wyłącznie na przyjętych i znanych wzorcach kulturowych. Nierzadko geograficznie najbliżsi Polsce partnerzy ekonomiczni mogą wymagać od nas o wiele większej elastyczności.

Dla Marcina Młyńskiego, Prezesa Zarządu firmy Cocomo Art Sp. z o.o., elastyczność była cechą fundamentalną przy osadzaniu swojego produktu, w tym przypadku ręcznie wykonywanych słodyczy, na rynkach zewnętrznych: – Dla każdego kraju przygotowaliśmy inny rodzaj dystrybucji, dopasowane produkty, strategię sprzedaży, zupełnie odmienne rozwiązania finansowe. Elastyczność pozwoliła nam na wejście w segmenty o największym popycie – wyjaśniał Marcin Młyński, kładąc szczególny nacisk na znaczenie wieloletnich, trwały relacji z lokalnymi partnerami, które dla przedsiębiorstw mogą stać się wielką podporą. W jego opinii, największym grzechem przedsiębiorcy jest zaniechanie podjęcia decyzji, prowadzące do zastopowania rozwoju firmy we wszystkich możliwych obszarach.  

Ważny pomost między środowiskiem uczelni a biznesem tworzą specjaliści z warszawskiego Centrum Prawa Bankowego i Informacji, realizującego bogatą ofertę z zakresu doradztwa prawnego i szkoleń. Jego przedstawiciel Marcin Wąsik-Wiszniewski, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej, praktyk Programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem, opowiedział o budowaniu kanału przepływu informacji i oferty edukacyjnej przy wsparciu całego środowiska partnerów, wspominając choćby o Związku Banków Polskich, Biurze Informacji Kredytowej, Biurze informacji gospodarczej, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.: – Zapraszamy studentów do rozmowy na temat budowy wiarygodności i zaufania gospodarczego. Prezentujemy dobre postawy przedsiębiorcze, pokazując przyszłym absolwentom szanse na rozwój – informował dalej Marcin Wąsik-Wiszniewski, łączący aktywności trenera, konsultanta i wykładowcy z obszaru zarządzania, logistyk i symulacji biznesowych. Ważnym etapem w jego własnym rozwoju na polu ekspansji międzynarodowej było zarządzanie firmą handlowo-eksportową współpracującą z Europą Wschodnią i Kazachstanem.

O wartości zmiany kontekstu i podejścia do własnej tożsamości w ekonomii, dla dobra marketingu globalnego i własnej marki, mówił prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się obecnie kwestią internacjonalizacji i deintarnacjonalizacji w handlu detalicznym: – Istotne jest myślenie w skali europejskiej, czyli o naszym osadzeniu w wartościach Wspólnoty, nie zaś poszczególnych krajów – przekonywał prof. Karasiewicz.