fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Sondaż wśród firm zatrudniających cudzoziemców

Szanowni Państwo,

W ramach działań grupy roboczej ds. migracji, którą tworzy m.in. IOM – Agenda ONZ ds. Migracji, Association for the Bussiness Sector Leaders we współpracy z Pracodawcami Pomorza serdecznie zapraszamy do udziału w sondażach, których wyniki będę wykorzystane do prezentacji zaleceń dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia cudzoziemców. Jako główny powód zatrudniania cudzoziemców pracodawcy podają brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Aby nie ograniczać rozwoju biznesu brakiem rąk do pracy, przedsiębiorcy chcieliby szybciej i prościej zatrudniać cudzoziemców, również spoza UE. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom grupa robocza opracowuje zalecenia, które zostaną przekazane odpowiednim ministerstwom i instytucjom.

SONDAŻ NR 1 – Trudności i wyzwania związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Sondaż przeprowadzany jest wśród firm (działy HR, działy dotyczące regulacji i zatrudniania cudzoziemców, itp). Link do ankiety:

SONDAŻ NR 1

SONDAŻ NR 2 – Poczucie bezpieczeństwa wśród cudzoziemców pracujących w Polsce. Sondaż przeprowadzany jest wśród cudzoziemskich pracowników. Poczucie bezpieczeństwa jest ważnym czynnikiem warunkującym integrację migrantów w nowym miejscu pracy i życia. Ankieta służy zebraniu informacji w celu stworzenia listy zaleceń i planu działań ułatwiających adaptację cudzoziemskich pracowników w Polsce. Link do ankiety w jęz. angielskim, polskim i rosyjskim:

SONDAŻ NR 2

Anonimowe ankiety należy wypełnić najpóźniej do 6 sierpnia br. (20 pytań, czas wypełnienia do 10 min.). Z góry dziękujemy za poświęcony czas.