fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Negotium pro Cultura – prosimy o zgłaszanie kandydatów

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Biznes dla Kultury, Kultura dla Biznesu”, który został zainicjowany w 2017 roku przez „Pracodawców Pomorza” podjęliśmy się szeregu działań, które łączą nasze środowisko gospodarcze z szeroką kulturą. Jedną z tych inicjatyw jest Konkurs „Negotium pro Cultura”, czyli „Biznes dla Kultury” mający na celu wyłonić przedsiębiorcę, który w swoim działaniu wspiera Kulturę. Podczas naszej dorocznej Gali Evening Pracodawców Pomorza, która odbędzie się 1 marca 2019 roku wręczymy statuetkę laureatowi naszego konkursu.

Decyzją Rady Pracodawców Pomorza zatwierdzono regulamin konkursu (poniżej) oraz zatwierdzono Kapitułę Konkursu, której skład stanowi Rada Programowa projektu „Biznes dla Kultury, Kultura dla Biznes”.

Regulamin Negotium pro Kultura

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów z opisem ich działalności na rzecz kultury do dnia 11 stycznia 2019 roku na maila: t.limon@pracodawcypomorza.pl