fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wakacyjny Staż 2019 – rozpoczęto nabór fundatorów staży

Miasto Gdańsk rozpoczęło realizację kolejnej edycji Projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, niezbędne jest zgłoszenie się fundatorów staży do udziału w Projekcie.

Projekt „Wakacyjny Staż 2019” organizowany jest przez Miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1500 zł brutto za miesiąc stażu.

W ramach Projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku zarejestrowano 900 zgłoszeń uczestników na 375 miejsc stażowych, przygotowanych przez 82 fundatorów. Blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od drugiego tygodnia kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu www.wakacyjnystaz.pl,
  • w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów.

Firmy zainteresowane udziałem w „Wakacyjnym Stażu 2019” zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 22 marca 2019 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2019 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie Projektu, w terminie najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Projektu „Wakacyjny Staż”.

Koordynator Projektu
Referat Przedsiębiorczości i Turystyki
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel: 058/ 323 66 05, 
323 66 95
fax: 058/ 323 66 22
e-mail: 
wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl