fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Nawiązaliśmy współpracę z Pełnomocnik Rzecznika MSP w Gdańsku

Od lewej: Prezydent Zbigniew Canowiecki, Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Gdańsku Agnieszka Majewska i Dyrektor „Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy między naszą organizacją a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Szczegóły dotyczące wspólnych działań zostały ustalone podczas zeszłotygodniowego spotkania w siedzibie Pracodawców Pomorza”, na którym ugościliśmy Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Gdańsku, p. Agnieszkę Majewską. 

 

Zadania Rzecznika MŚP (w oparciu o Ustawę z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstwo –  Dz. U. z 2018r., poz. 648). to przede wszystkim:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania dział. gosp.;
  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP:

Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

  • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
  • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
  • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
  • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Dane do kontaktu:

Agnieszka Majewska

radca prawny

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika

Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku

Tel. +48 726 726 820

e-mail: agnieszka.majewska@rzecznikmsp.gov.pl

www.rzecznikmsp.gov.pl

Gomółki 2, 80-279 Gdańsk