fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Projekt – OWES

mapa OWESOWES to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznymi (PES), a także ich powoływanie i rozwój wymaga różnorodnych kompetencji – stąd w ramach obecnego programowania powstanie w Polsce sieć 44 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). OWES-y mają za zadanie wspierać PES w formie doradztwa prawnego, biznesowego oraz finansowego (dotacje).

Na stronie internetowej znajdują się informacje o OWES w Polsce
www.ekonomiaspoleczna.pl

 

„Pracodawcy Pomorza” w projekcie unijnym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański  realizuje zadania animacji klastra podmiotów ekonomii społecznej. Spotkania klastrowe umożliwiają spotkania podmiotów ES z firmami zrzeszonymi w naszej organizacji oraz tworzą społeczność, która docelowo stworzy klaster. Na seminariach sieciujących klastra uczestnicy mają okazję szkolić się i przygotowywać do wspólnego działania. Klaster, który jest efektem naszej animacji powstaje celem zintegrowania rynku podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania zleceń i pobudzania wewnętrznego rynku zbytu. Dając możliwość zaprezentowania usług i produktów, przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

 

Dodatkowym aspektem naszego udziału w projekcie jest członkostwo w organizacji podmiotów ekonomii społecznej uczestniczących w projekcie OWES na preferencyjnych zasadach. Upoważnia to wstępujące podmioty do pełnoprawnego udziału w spotkaniach sekcji, oddziałów, przedstawiania swojej oferty na zorganizowanych prelekcjach oraz korzystania z wszelkich narzędzi wspierających daną firmę.

Z ramienia organizacji „Pracodawcy Pomorza” funkcję Brokera Klastra powierzono p. Aleksandrze Harasiuk, z którą można skontaktować się mailowo: a.harasiuk@pracodawcypomorza.pl.

logo_dobra-robota-300x300

 http://dobrarobota.org/

Dobra robota to inicjatywa, która ma na celu wspierać rozwój ekonomii społecznej.

Dobra robota to  przestrzeń do kreowania i rozwijania ekonomii społecznej w subregionach metropolitarnym
i nadwiślańskim (Trójmiasto, powiat gdański ziemski, nowodworski, malborski, tczewski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, pucki, wejherowski, kartuski).

Dobra robota to także zespół ludzi, którzy są po to, aby pomóc Ci założyć podmiot ekonomii społecznej oraz   ukierunkować Twoją inicjatywę ekonomii społecznej tak, aby idea zmieniła się w realnie funkcjonującą firmę społeczną (bez względu na to, czy będzie to spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa, czy też spółka z o.o. non profit). Zależy nam na tym – tak samo jak Tobie.

Dobra robota pomoże Twojemu podmiotowi ekonomii społecznej rozwinąć skrzydła i mamy ku temu odpowiednie narzędzia m.in. opiekę animatora, szkolenia, doradztwo, a także bardzo ważne dla spółdzielni socjalnych – dotacje. Oferta, którą mamy jest ukierunkowana indywidualnie do Twoich potrzeb.

Dobra robota to także miejsce, które promuje współpracę międzysektorową i dąży do rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Dobra robota wspiera etykę w biznesie i przedsiębiorcze postawy w inicjatywach społecznych.

Dobra robota to działania, które pomagają uzyskać ludziom godność poprzez pracę, a przedsiębiorczości nadać ludzką twarz.

 ___________________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

 

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na podstawie  Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nr UDA-POKL.07.02.02-22-011/12-02).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, organizacją Pracodawców Pomorza oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W ramach projektu w roku 2014 realizowane były zadania:

Zadanie 8 – Promocja zatrudnienia w PES – zadanie realizowane przez organizację Pracodawców Pomorza oraz Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny

W ramach tego zadania prowadzone były działania zmierzające do powołania klastra PES. Porozumienie o powołaniu klastra zostało podpisane podczas konferencji organizowanej w ramach tego samego zadania w dniu 7 listopada 2014. W ramach zadania zatrudniony Animator Klastra PES zorganizował ponad 10 spotkań klastrowych, w których uczestniczyło ponad 100 osób. Poruszano tematy w zakresie  przedstawienia zalet klastrów, przedstawienia dobrych praktyk klastrów biznesu oraz kwestii np. sprzedaży i zakupów grupowych. Część tych spotkań miała charakter szkoleniowy. Na wszystkich spotkaniach klastrowych praktykowano przedstawienie reprezentowanej instytucji i zaznajomienie z ofertą podmiotów. Sukcesem były dwie inicjatywy, do których firmy członkowskie Pracodawców Pomorza zaprosiły spółdzielnie socjalne i fundacje do uczestnictwa w wydarzeniu, przez firmy organizowane oraz jeden z hoteli zlecił spółdzielni socjalnej wykonanie ok 200 kart świątecznych, które wysłał z życzeniami do klientów.
Ponadto zorganizowano 5 seminariów sieciujących wyjazdowe dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w klastrze. W czasie wyjazdów określano cele klastrów, sporządzono opracowano cele i zadania klastra PES, określono statut, na podstawie którego powołano klaster do życia. Podmioty najbardziej aktywne zaangażowały się w opracowanie planu działania na rok 2015 oraz zobowiązały się do uczestnictwa w konferencjach dotyczących współpracy w ramach partnerstw i nowej perspektywy unijnej. Planowane jest wstąpienie klastra PES do podmiotów, które będą realizowały inteligentną specjalizację Pomorza – „Long Healthy Life”, skupionej na profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa.
W ramach zadania zorganizowano także dwudniową konferencje w której uczestniczyło ponad 150 osób.

Wartość zadania 2014- 58 891,12 zł

Podsumowanie

– Podsumowując na działania OWES w roku 2014 wydatkowano 4 724 857,64 zł.

– Projektem objęto 703 (na planowane 700) osób;

– 134 podmioty ekonomii społecznej otrzymały wsparcie merytoryczne za pośrednictwem OWES;

Utworzono 17 nowych spółdzielni socjalnych (na zaplanowanych 10) oraz wsparto 2 istniejące spółdzielnie

Dzięki wsparciu merytorycznemu utworzono także 11 organizacji pozarządowych;

– 102 osoby zyskały pracę (zostały zatrudnione w spółdzielni lub powołały spółdzielnię); ponad 40 podmiotów

OWES-stopka