fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Misja i działalność

 

„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonujemy od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Posiadamy status organizacji reprezentatywnej, przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. 

 

Zrzeszamy blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności. Wśród naszych członków znajdziecie Państwo mikroprzedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Nasze firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż, jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz                    instytucje kulturalne. Motywujemy do aktywności wszystkie zrzeszone firmy.

Posiadamy także struktury terenowe, a liderzy lokalni działają we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. 

Naszą misją jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy  regionu, jak również podmiotów zrzeszonych w naszej organizacji.

W ramach naszej działalności statutowej powołaliśmy sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Dbamy o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca, a naszą działalność finansujemy ze składek członkowskich.