fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pełnomocnicy Zarządu

Bartoszewska-Dogan Małgorzata – Doradca Zarządu ds. Polityki Medycznej

Białek Marek – Pełnomocnik Zarządu ds. Rynków Wschodnich

Bielak Krzysztof – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Sportowymi

Bonk-Woźniakiewicz Ewa – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi

Bruździak Joanna – Pełnomocnik Zarządu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Ćwiąkała Michał – Pełnomocnik Zarządu ds. Własności Intelektualnej

Dargas-Draganik Marta – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Chinami

Drzeżdżon Wojciech – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Uczelniami Pomorza

Gapińska Anna – Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji

Gapiński  Szczepan – Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Inicjatyw Gospodarczych

Gotkiewicz Bohdan – Pełnomocnik Zarządu ds. ICT

Gawrychowski Andrzej – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Białorusią

Janiak Kazimierz – Pełnomocnik Zarządu ds. Dialogu Społecznego i Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

Jarocki Piotr – Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacji i Promocji Konkursów

Kamińska Teresa – Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Senioralnej

Karczewski Piotr – Doradca Zarządu ds. Komunikacji Społecznej

Kielak Adam – Pełnomocnik Zarządu ds. Energetyki

Klapkowski Jan – Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania nowych członków organizacji

Klimczak Agnieszka – Pełnomocnik ds. Współpracy z Państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Płn.

Koniarska Beata – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych

Łepek Henryk – Pełnomocnik Zarządu ds. Żeglugi Śródlądowej

Matysiak Barbara – Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury

Ogryczak Henryk – Pełnomocnik Zarządu ds. Gospodarki Morskiej

Osiński Ireneusz – Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Biznesowych

Paturalska Grażyna – Pełnomocnik Zarządu ds. Wizerunku

Pettke Paweł – Pełnomocnik Zarządu ds. Pracowniczych

Ponomarenko Marina – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji porozum. o współpracy partner. pomiędzy gminą Gdańsk a „Pracodawcami Pomorza”

Tobiszewska Małgorzata – Pełnomocnik Zarządu ds. Rynku Pracy

Wilda Dawid – Pełnomocnik Zarządu ds. Turystyki

Wojciechowski  Henryk – Pełnomocnika Zarządu ds. Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości

Zacharewicz Jan – Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

Zakrzewski Jerzy – Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zemła Janusz  – Pełnomocnik Zarządu ds. Podatkowych i Doradztwa Finansowego