fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Prezydent

Pełni funkcje reprezentacyjne wobec władz państwowych i samorządowych, pełni funkcje honorowe i wspierające Organizację, a także wykonuje inne kompetencje, określone statutem. Prezydent koordynuje i kieruje pracami Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

Na wniosek Zarządu Prezydent reprezentuje Organizację w innych organizacjach lub zewnętrznych komisjach, zespołach i radach oraz przewodniczy wskazanym przez Zarząd Kapitułom w tym m.in. Nagród Specjalnych Organizacji.

Wśród uprawnień Prezydenta jest także możliwość rekomendowania na Zgromadzeniu Ogólnym: kandydatów na Prezesa Zarządu oraz kandydatów na poszczególnych członków Zarządu.

Ma prawo wnioskowania na Zgromadzeniu Ogólnym o odwołanie poszczególnych członków Zarządu, jak również ma możliwość wskazania do 10 osób zasiadających w Radzie.

 

PREZYDENT „PRACODAWCÓW POMORZA”
KADENCJI 2022-2025

Zbigniew Canowiecki 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1981-2007 Prezes Zarządu i dyrektor giełdowej spółki Centrostal S.A. Sprawował społecznie wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, Rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Prezesa Zarządu Pracodawców Pomorza.

Obecnie przewodniczący: Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Theatrum Gedanense, Rady Fundacji Terytoria Książki, Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, członek: Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w Warszawie, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Muzeum Gdańska.

Laureat wielu plebiscytów i konkursów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska oraz  wieloma odznaczeniami regionalnymi, branżowymi i resortowymi.