Pracodawcy Pomorza

Rada „Pracodawców Pomorza”

RADA „PRACODAWCÓW POMORZA”

Jest organem wyznaczającym kierunki działalności organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zwłaszcza w aspekcie programowym. Na wniosek Rady ustanawiane są i przyznawane certyfikaty, medale i odznaczenia przyznawane przez organizację. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w zakresie przystępowania „Pracodawców Pomorza” do organizacji krajowych lub międzynarodowych.

Radzie przewodniczy Prezydent „Pracodawców Pomorza” a jej skład stanowią osoby funkcyjne działające społecznie w organizacji:

– Przewodniczący Sekcji Branżowych, Forów, Platform lub innych funkcjonujących w ramach Organizacji,

– Przewodniczący Oddziałów,

– Pełnomocnicy, doradcy, eksperci i inne osoby funkcyjne powołane w drodze uchwały przez Zarząd Organizacji,

– osoby zarekomendowane przez Prezydenta w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) osób.

Rada w trakcie swojej działalności może zmieniać swój skład w zależności od zaangażowania osób w niej zasiadających oraz podejmowania przez „Pracodawców Pomorza” nowych aktywności w sekcjach branżowych, forach tematycznych lub na obszarach działalności PP.

 

Skład Rady „Pracodawców Pomorza” – kadencji 2016-2019

 • Małgorzata Bartoszewska-Dogan – Doradca Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. polityki zdrowotnej
 • Marek Białek – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. rynków wschodnich
 • Krzysztof Bielak – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy z organizacjami sportowymi
 • Rafał Bielawa – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Trąbkach Wielkich
 • Ewa Bonk-Woźniakiewicz – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
 • Henryk Brodnicki – BMB SANTECH HENRYK BRODNICKI ZYGMUNT LASKOWSKI Sp. Jawna
 • Joanna Bruzdziak – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Marek Cierniak – Przewodniczący Sekcji Ochrony i Bezpieczeństwa Informatycznego „Pracodawców Pomorza”
 • Leon Czerwiński – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kartuzach
 • Marta Dargas – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. kontaktów z Chinami
 • Zbigniew Dróżdż – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Bytowie
 • Wojciech Drzeżdżon – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy z uczelniami Pomorza
 • Antoni Fila – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Sztumie
 • Sylwia Gadomska – Przewodnicząca Sekcji Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii „Pracodawców Pomorza”
 • Szczepan Gapiński – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. realizacji inicjatyw gospodarczych, Doradca Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”
 • Anna Gapińska – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. promocji
 • Bohdan Gotkiewicz – Przewodniczący Sekcji IT „Pracodawców Pomorza”
 • Wojciech Grochowiecki – Kancelaria Radców Prawnych KONEKSJA Wojciech Grochowiecki
 • Andrzej Haller – Przewodniczący Sekcji Transportu i Motoryzacji „Pracodawców Pomorza”
 • Aleksandra Harasiuk – Przewodnicząca Sekcji Handlu i Usług „Pracodawców Pomorza”
 • Elżbieta Hass-Darnowska – Przewodnicząca Forum Kobiet Biznesu „Pracodawców Pomorza”
 • Kazimierz Janiak – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. dialogu społecznego i kontaktów ze związkami zawodowymi
 • Piotr Jarocki – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. organizacji i promocji konkursów
 • Piotr Karczewski – Doradca Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. komunikacji społecznej
 • Wiesława Kasperek – Przewodnicząca Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Nowym Dworze Gdańskim
 • Adam Kielak – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. energetyki
 • Marek Kierznikowicz- Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Wejherowie
 • Jan Klapkowski – Przewodniczący Forum Członków Honorowych „Pracodawców Pomorza”
 • Jan Klimecki – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Lęborku
 • Witold Kluge – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Żukowie
 • Maciej Knajdek – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Człuchowie
 • Józef Kołak –Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Chojnicach
 • Wojciech Lamentowicz – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Rumii
 • Jan Łabas – Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej „Pracodawców Pomorza”
 • Henryk M. Łepek – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. żeglugi śródlądowej
 • dr Zdzisław Nieckarz – Przewodniczący Forum Biznesu i Nauki „Pracodawców Pomorza”
 • Henryk Ogryczak – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. gospodarki morskiej
 • Grażyna Paturalska – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. wizerunku
 • Paweł Pettke – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. pracowniczych
 • Stanisław Kamiński – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kościerzynie
 • Wojciech Rybowski – Przewodniczący Rady Programowej Gdańskiej Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • Bogusław Skrzyniarz – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Malborku
 • Tomasz Smorgowicz – Przewodniczący Sekcji PR i Marketingu „Pracodawców Pomorza”
 • Grzegorz Sobieralski – Przewodniczący Oddział „Pracodawców Pomorza” w Tczewie
 • Marek Stawski – Prezes Zarządu Profarm Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej
 • Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder – Przewodniczący Sekcji Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Pracodawców Pomorza”
 • Wiesława Thiel-Janus – Przewodnicząca Sekcji Finansowo – Ubezpieczeniowej „Pracodawców Pomorza”
 • Małgorzata Tobieszewska – Przewodniczący Sekcji HR-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi „Pracodawców Pomorza”
 • Maciej Truchanowicz – Przewodniczący  Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Pucku
 • Ryszard Trykosko – Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej
 • Henryk Wojciechowski – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy terenowej
 • Roman Wójcik – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Gdyni
 • Jan Zacharewicz – Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców Pomorza”
 • Jerzy Zakrzewski – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Rafał Zawadzki – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Sopocie
 • Janusz Zemła – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. podatkowych i doradztwa finansowego
 • Steffen Zimny – Przewodniczący Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej „Pracodawców Pomorza”
 • Piotr Żabiński – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Elblągu

dnv-gl