fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rada „Pracodawców Pomorza”

bar

Jest organem wyznaczającym kierunki działalności organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zwłaszcza w aspekcie programowym. Na wniosek Rady ustanawiane są i przyznawane certyfikaty, medale i odznaczenia przyznawane przez organizację. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w zakresie przystępowania „Pracodawców Pomorza” do organizacji krajowych lub międzynarodowych.

Radzie przewodniczy Prezydent „Pracodawców Pomorza” a jej skład stanowią osoby funkcyjne działające społecznie w organizacji:

 •  Przewodniczący Sekcji Branżowych, Forów, Platform lub innych funkcjonujących w ramach Organizacji,
 •  Przewodniczący Oddziałów,
 •  Pełnomocnicy, doradcy, eksperci i inne osoby funkcyjne powołane w drodze uchwały przez Zarząd Organizacji,
 •  osoby zarekomendowane przez Prezydenta w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) osób.

Rada w trakcie swojej działalności może zmieniać swój skład w zależności od zaangażowania osób w niej zasiadających oraz podejmowania przez „Pracodawców Pomorza” nowych aktywności w sekcjach branżowych, forach tematycznych lub na obszarach działalności PP.

 

bar

 • Canowiecki Zbigniew – Przewodniczący Rady, Prezydent „Pracodawców Pomorza”
 • Bartoszewska-Dogan Małgorzata – Doradca Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. polityki zdrowotnej
 • Białek Marek – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. rynków wschodnich
 • Bielak Krzysztof – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy z organizacjami sportowymi
 • Bielawa Rafał – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Trąbkach Wielkich
 • Bonk-Woźniakiewicz Ewa – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
 • Brodnicki Henryk – BMB SANTECH HENRYK BRODNICKI ZYGMUNT LASKOWSKI Sp. Jawna
 • Bruździak Joanna – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Brzezińska Aleksandra – Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych
 • Cierniak Marek – Przewodniczący Sekcji Ochrony i Bezpieczeństwa Informatycznego „Pracodawców Pomorza”
 • Czerwiński Leon – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kartuzach
 • Ćwiąkała Michał – Pełnomocnik Zarządu ds.Zarządzania Własnością Intelektualną
 • Dargas-Draganik Marta – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. kontaktów z Chinami
 • Dróżdż Zbigniew – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Bytowie
 • Drzeżdżon Wojciech – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy z uczelniami Pomorza
 • Fila Antoni – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Sztumie
 • Gadomska Sylwia – Przewodnicząca Sekcji Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii „Pracodawców Pomorza”
 • Gapiński Szczepan – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. realizacji inicjatyw gospodarczych, Doradca Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”
 • Gapińska Anna – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. promocji
 • Gawrychowski Andrzej – Pełnomocnik Zarządu ds Kontaktów z Białorusią
 • Gotkiewicz Bohdan – Przewodniczący Sekcji IT „Pracodawców Pomorza”
 • Grochowiecki Wojciech – Kancelaria Radców Prawnych KONEKSJA Wojciech Grochowiecki
 • Haller Andrzej – Przewodniczący Sekcji Transportu i Motoryzacji „Pracodawców Pomorza”
 • Harasiuk Aleksandra – Przewodnicząca Sekcji Handlu i Usług „Pracodawców Pomorza”
 • Hass-Darnowska Elżbieta
 • Janiak Kazimierz – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. dialogu społecznego i kontaktów ze związkami zawodowymi
 • Jarocki Piotr – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. organizacji i promocji konkursów
 • Kamińska Teresa – Pełnomocnik Zarządu ds.Polityki Senioralnej
 • Kamiński Stanisław – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Kościerzynie
 • Karczewski Piotr – Doradca Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. komunikacji społecznej
 • Kasperek Wiesława – Przewodnicząca Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Nowym Dworze Gdańskim
 • Kielak Adam – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. energetyki
 • Kierznikowicz Stanisława – Przewodnicząca Oddziału „Pracodawców Pomorza” powiatu wejherowskiego
 • Klapkowski Jan – Przewodniczący Forum Członków Honorowych „Pracodawców Pomorza”
 • Klimczak Agnieszka – Pełnomocnik Zarządu ds.Wspólpracy z karajami Bliskiego wschodu i Afryki Północnej
 • Klimecki Jan – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Lęborku
 • Kluge Witold – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Żukowie
 • Knajdek Maciej – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Człuchowie
 • Kołak Józef – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Chojnicach
 • Kopek Anna – Przewodnicząca Pomerania Business Meetings
 • Koniarska Beata – Pełnomocnik Zarządu ds. Międzynarodowych
 • Latoszewski Jakub – Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców
 • Lewandowski Kazimierz
 • Łabas Jan – Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej „Pracodawców Pomorza”
 • Łepek Henryk M. – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. żeglugi śródlądowej
 • Matysiak Barbara – Pełnomocnik Zarządu ds.Promocji Kultury
 • dr Nieckarz Zdzisław – Przewodniczący Forum Biznesu i Nauki „Pracodawców Pomorza”
 • mec. Nowosielski Roman
 • Ogryczak Henryk – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. gospodarki morskiej
 • Osiński Ireneusz – Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Biznesowych
 • Paturalska Grażyna – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. wizerunku
 • Pettke Paweł – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. pracowniczych
 • Pochroń-Frankowski Leszek – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Samorządem
 • Rybowski Wojciech – Przewodniczący Rady Programowej Gdańskiej Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • Skrzyniarz Bogusław – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Malborku
 • Smorgowicz Tomasz – Przewodniczący Sekcji PR i Marketingu „Pracodawców Pomorza”
 • Sobieralski Grzegorz – Przewodniczący Oddział „Pracodawców Pomorza” w Tczewie
 • Sozańska Karolina – Przewodnicząca Forum Kobiet Biznesu
 • Stawski Marek – Prezes Zarządu Profarm Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej
 • Szczuka Grzegorz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska
 • Sznycer Michał – Pełnomocnik Zarządu ds. Energetyki
 • prof. dr hab. Szreder Mirosław – Przewodniczący Sekcji Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Pracodawców Pomorza”
 • Thiel-Janus Wiesława – Przewodnicząca Sekcji Finansowo – Ubezpieczeniowej „Pracodawców Pomorza”
 • Małgorzata Tobieszewska – Przewodniczący Sekcji HR-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi „Pracodawców Pomorza”
 • Truchanowicz Maciej – Przewodniczący  Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Pucku
 • Trykosko Ryszard – Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej
 • Wojciechowski Henryk – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. współpracy terenowej
 • Wójcik Eliza – Przewodnicząca Sekcji Edukacji i Coachingu
 • Wójcik Roman – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Gdyni
 • Zacharewicz Jan – Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców Pomorza”
 • Zakrzewski Jerzy – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zawadzki Rafał – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Sopocie
 • Zemła Janusz – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. podatkowych i doradztwa finansowego
 • Zieliński Julian – Przewodniczący Sekcji Budownictwa i Infrastruktury
 • Zimny Steffen – Przewodniczący Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej „Pracodawców Pomorza”
 • Żabiński Piotr – Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Elblągu