Pracodawcy Pomorza

Biuro Regionalne Miasta Gdańsk oraz „Pracodawców Pomorza” we Lwowie

Lwów

Biuro Regionalne

we Lwowie

Miasta Gdańska oraz „Pracodawców Pomorza”

 


Zapraszamy do współpracy

Kontakty Biura Pracodawców Pomorza we Lwowie

Fedkowicza 10, 79-000 Lwów

Koordynator Biura – Maryna Ponomarenko

tel. kom. na Ukrainie + ‎38 095 351 1778

tel. stacjonarny online dla kontaktu z Polski +48 16 733 61 66

viber sms +48 607 620 204

email: lviv@pracodawcypomorza.pl

www.pracodawcypomorza.pl/ukraina


 

W ostatnich dwóch latach bardzo wyraźnie zaznaczyła się luka na rynku pracy powstała w wyniku niżu demograficznego osób w wieku studenckim (19-24 lata) i produkcyjnym (18-59/64 lata) oraz emigracji ekonomicznej Polaków do krajów Zachodniej Europy (ok. 2 mln osób). Stopa bezrobocia w Gdańsku na koniec 2016 r. wyniosła 3,6%, natomiast co drugi pracodawca deklarował potrzeby kadrowe. Powstałą lukę zaczęli wypełniać cudzoziemcy, szczególnie obywatele Ukrainy, którzy wykonując swoją pracę w budownictwie, transporcie, przetwórstwie przemysłowym, handlu, gastronomi, usługach i in., dają pracodawcom możliwość uzupełnienia niedoborów kadrowych w tych tak ważnych dla gospodarki Miasta i Regionu branżach. Obywatele Ukrainy zazwyczaj podejmują pracę w zawodach, w których istnieje niedobór pracowników lub których nie chcą się podjąć Polacy, głównie z terenu Trójmiasta i najbliższych okolic. Tylko na podstawie statystyk gdańskiego urzędu pracy widać wyraźnie jak bardzo brakuje pracowników na lokalnym rynku pracy skoro pracodawcy zgłosili w 2016 r. zamiar zatrudnienia ponad 30 tys. obcokrajowców (głównie obywateli Ukrainy – 95%), natomiast w całym województwie pomorskim ponad 60 tys. obcokrajowców. Z prognoz demograficznych wynika, że podobna sytuacja na rynku pracy utrzyma się przez wiele lat (do 2035 r.) nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Dodatkowo, w kraju, jak wynika z prognozy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób w wieku produkcyjnym w latach 2015 – 2020 może się zmniejszyć o ok. 1,5 mln osób w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Cudzoziemcy (głównie obywatele Ukrainy) przyjeżdżają do Polski do wielu miast tj. Warszawa, Grójec, Płońsk, Wrocław, Piaseczno, Nowy Sącz, Poznań, Kraków, Zielona Góra, Łódź, Pruszków, Szczecin. Szczególną aktywność wykazuje Wrocław – ponad 70 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia obywatela Ukrainy (Warszawa, Poznań, Kraków po ok. 40 tys.). Po decyzji Rady Europy o zamiarze zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy (od 2018 r.) do krajowej konkurencji zabiegającej o pracowników z Ukrainy dołączą również kraje europejskie np. Niemcy czy Francja. Państwa te już przygotowują dla Ukraińców programy mające ich zachęcić do podjęcia pracy i osiedlenia się w tych krajach, tj. bezpłatne studia, programy mieszkaniowe, kursy językowe itp.

W tym kontekście zamiar utworzenia we Lwowie Biura Regionalnego Miasta Gdańska nabiera zupełnie nowego wymiaru. W dzisiejszym świecie wygrywa ten kto jest bardziej odważny, kto szybciej podejmuje decyzje, kto ma wyobraźnię. Planując otwarcie Biura we Lwowie chcemy wyjść naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu obywateli Ukrainy pracą w Polsce i zachęcić ich do wybrania Gdańska. Niezależnie od promocji gdańskich firm i możliwości zatrudnienia w Gdańsku, działalność Biura we Lwowie mogłaby się koncentrować również na szeroko pojętej promocji Miasta Gdańska jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich zamieszkujących i pracujących w nim obywateli, bez względu na to skąd przybywają.

W szczególności zamierzamy promować:

– trójmiejskie uczelnie wyższe wraz z ich ofertą edukacyjną,

– walory turystyczne Gdańska i okolic,

– bogatą ofertę kulturalną naszego Miasta.

Dzięki placówce Miasta we Lwowie pomorscy pracodawcy będą mieli większe możliwości pozyskania informacji,  nawiązania i podtrzymania kontaktów gospodarczych. Ukraina jest miejscem gdzie warto obecnie inwestować ze względu na duże wsparcie inwestycji zagranicznych przez władze Ukrainy.

Funkcjonowanie Biura Regionalnego może pozytywnie wpłynąć na wzajemną wymianę w wielu obszarach, a także kształtować dobre sąsiedzkie relacje między obywatelami Ukrainy a Gdańszczanami.

 

  1. Proponowany zakres działalności BIURA we Lwowie:

1) Informowanie o warunkach życia i pracy w Gdańsku, na obszarze Metropolitalnym, w woj. pomorskim  w szczególności o warunkach podejmowania pracy, poprzez aktywne zachęcanie obywateli Ukrainy do podejmowania pracy przy wsparciu pomorskich pracodawców:

a) informowanie o wolnych miejscach pracy w pomorskich firmach,
b) udzielanie informacji o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców w Polsce,

2) Promowanie szkolnictwa wyższego we współpracy z trójmiejskimi i lwowskimi uczelniami wyższymi, poprzez informowanie o ofercie uczelni.

3) Promowanie i wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju szeroko pojętej turystyki Gdańska i regionu pomorskiego oraz Lwowa i Ukrainy poprzez ukazanie walorów krajobrazowych, wypoczynkowych, folklorystyczno-kulturowych, gospodarczych, turystyki biznesowej i innych gałęzi turystyki, a także rozpowszechnianie wiedzy o historii ziemi pomorskiej i ukraińskiej.

4) Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji w priorytetowych dla regionu pomorskiego obszarach działalności.

5) Organizowanie konferencji- spotkań, giełd pracy a także wydarzeń cyklicznych dotyczących szeroko rozumianej promocji miasta Gdańska i Lwowa oraz rynku pracy z udziałem podmiotów polskich i ukraińskich,

6) Współpracę z polskimi i ukraińskimi organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami pracodawców.

7) Pomoc w nawiązaniu kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z Ukrainy i Polski.

8) Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i turystycznym.

9) Współpraca w ramach Gdańskiego Modelu Integracji imigrantów.