fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Relacja z konferencji Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

Prezydent „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki był 19 października gościem konferencji, zorganizowanej przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pn.  

Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy – casus Stadionu Narodowego

 

 

Zanim ów casus został analitycznie rozczłonkowany, miały miejsce wypowiedzi gości dotyczące skuteczności działań i możliwości mediacji.

Ponieważ „Pracodawcy Pomorza” wraz z  Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza byli  inicjatorami powołania Centrum Arbitrażu i Mediacji, głos zabrał dr Zbigniew Canowiecki, który przyznał na wstępie że sam, w ramach działalności „PP” i z konieczności chwili, osobiście od lat prowadzi mediacje między przedsiębiorcami. Uważa, że jest to droga korzystna dla wszystkich zaangażowanych w spór, właściwa jako poprzedzająca drogę sądowa lub pozwalająca jej uniknąć. Pracodawcy narzekają, że procesy sądowe trwają bardzo długo, być może dlatego, że sądy dysponują szczupłą, w dodatku często słabą merytorycznie kadrą biegłych sądowych, których wiedza czasami odbiega od  stanu aktualnego. Niemniej pracodawcy doceniając niezależność i rozsądek sędziów przy rozstrzyganiu niejednokrotnie bardzo skomplikowanych i zawiłych spraw gospodarczych uważają, że dopiero prawomocny wyrok „z Orłem” wydany w imieniu Rzeczypospolitej jest niewzruszalny i dający pełną gwarancję jego wykonania przez obie strony sporu.  

Dr Zbigniew Canowiecki przypomniał, że samorząd gospodarczy  walczy od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku o większy udział arbitrażu i mediacji przy rozstrzyganiu sporów, ale niestety z miernym skutkiem. Dlatego też, zdaniem Z.Canowieckiego należą się słowa uznania prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Sławomirowi Halbrytowi oraz szefowi Centrum – mecenasowi Ireneuszowi Pawłowskiemu za upór i determinację w rozwój tej formy rozstrzygania sporów. Niemniej jednak dopóki nie będzie ustawowego obowiązku  mediacji jako przedsądowego etapu rozstrzygania sporu, jego pozycja będzie zbyt słaba a proces jego wdrażania długotrwały i bardzo mozolny.

Ważnym punktem Konferencji było podpisanie DEKLARACJI MEDIACYJNYCH  przez pracodawców. W ich grupie znaleźli się: prezes BCT (Gdynia) Krzysztof Szymborski, prezes Ekolan S.A. Andrzej Biernacki, w imieniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Beata Sławkowska-Domurad,  dyrektor firmy Creon Leszek Tomaszewski, prezes 2Pi Group Leszek Miazga.

Uhonorowano także sędziów, którzy w ostatnich latach najwięcej spraw skierowali do mediatorów: Małgorzatę Leśniewicz (Sąd Okręgowy, Macieja Turka i Piotra Wójcika (Sądy Rejonowe), oraz najskuteczniejszych mediatorów: Bartosza Poćwiardowskiego, Kościerskie Stowarzyszenie Mediacji oraz Michała Wysockiego. Głównym punktem roboczym konferencji był blok poświęcony zawieraniu ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi wykonawcami, omówiony na przykładzie wielomilionowej ugody zawartej pomiędzy wykonawcami Stadionu Narodowego, a stroną publiczną.


tekst: Anna Kłos