fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ukonstytuowanie się Rady „Pracodawców Pomorza”

Uprzejmie informujemy, iż Rada „Pracodawców Pomorza” na posiedzeniu w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 21 – 23 Statutu Organizacji Pracodawców Pomorza oraz Regulaminu Rady podjęła uchwały o wyborze na:

– Wiceprezydenta Pracodawców Pomorza Pana Jerzego Jerkiewicza

– Wiceprezydenta Pracodawców Pomorza Pana Tomasza Balcerowskiego

– Sekretarza Rady Pana Juliana Zielińskiego

W związku z powyższym obecny skład Rady Pracodawców Pomorza przedstawia się następująco (członkowie Rady wyznaczeni mocą § 21 pkt 1 Statutu Organizacji):

 1. Zbigniew Canowiecki – Prezydent, Przewodniczący Rady
 2. Tomasz Balcerowski – Wiceprezydent
 3. Jerzy Jerkiewicz – Wiceprezydent
 4. Julian Zieliński – Sekretarz
 5. Marek Białek – Członek Rady
 6. Rafał Bielawa – Członek Rady
 7. Krzysztof Bielak – Członek Rady
 8. Ewa Bonk-Woźniakiewicz – Członek Rady
 9. Henryk Brodnicki – Członek Rady
 10. Joanna Bruździak –Maleszewska
 11. Leon Czerwiński – Członek Rady
 12. Marta Dargas-Draganik – Członek Rady
 13. Zbigniew Dróżdż – Członek Rady
 14. Szymon Faliszewski – Członek Rady
 15. Anna Gapińska – Członek Rady
 16. Szczepan Gapiński – Członek Rady
 17. Andrzej Gawrychowski – Członek Rady
 18. Teresa Kamińska – Członek Rady
 19. Stanisław Kamiński – Członek Rady
 20. Wiesława Kasperek – Członek Rady
 21. Jan Klapkowski – Członek Rady
 22. Agnieszka Klimczak – Członek Rady
 23. Witold Kluge – Członek Rady
 24. Maciej Knajdek – Członek Rady
 25. Józef Kołak – Członek Rady
 26. Beata Koniarska – Członek Rady
 27. Kazimierz Lewandowski – Członek Rady
 28. Barbara Matysiak – Członek Rady
 29. Roman Nowosielski – Członek Rady
 30. Henryk Ogryczak – Członek Rady
 31. Ireneusz Osiński – Członek Rady
 32. Grażyna Paturalska – Członek Rady
 33. Leszek Pochroń-Frankowski – Członek Rady
 34. Bogusław Skrzyniarz – Członek Rady
 35. Tomasz Smorgowicz – Członek Rady
 36. Grzegorz Sobieralski – Członek Rady
 37. Małgorzata Tobiszewska – Członek Rady
 38. Roman Wójcik – Członek Rady
 39. Maciej Truchanowicz – Członek Rady
 40. Ryszard Trykosko – Członek Rady
 41. Jerzy Tyrakowski – Członek Rady
 42. Henryk Wojciechowski – Członek Rady
 43. Katarzyna Wróblewicz – Członek Rady
 44. Jan Zacharewicz – Członek Rady
 45. Jerzy Zakrzewski – Członek Rady
 46. Rafał Zawadzki – Członek Rady
 47. Piotr Żabiński – Członek Rady

Rada na posiedzeniu podjęła również uchwałę upoważniającą Przewodniczącego Rady, Prezydenta Pracodawców Pomorza, jako organu statutowego Organizacji, do podejmowania uchwał w okresie między posiedzeniami Rady w zakresie spraw będących w kompetencji Rady określonych w Statucie. Podjęcie przez Prezydenta Organizacji uchwały w trybie niniejszej uchwały zobowiązuje go do poinformowania Rady o jej podjęciu wraz z uzasadnieniem na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu Rady.