fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rzecznik MŚP w Gdańsku prosi o informacje dotyczące funkcjonowania instrumentów „tarcz antykryzysowych”

Pracodawcy Pomorza, jako jedna z organizacji uczestniczących w pracach Rady przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w związku z pojawiającymi się coraz częściej sygnałami naszych członków w zakresie poprawnego funkcjonowania instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarach tzw „tarcz kryzysowych” zwraca się o zgłaszanie niniejszych nieprawidłowości do Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku. 

Zebrane od Państwa informacje posłużą Rzecznikowi MŚP do przekazania odpowiedzialnym instytucjom zakresu występujących nieprawidłowości oraz podjęciu działań zmierzających do eliminacji tych nieprawidłowości.

Biuro Rzecznika MŚP w Gdańsku

Tel. 58 350 21 70 lub 71/72