fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rynek pracy z koronawirusem w tle – ruszyły kolejne nabory w PUP-ach. Region pozyskał dodatkowe środki

Od 15 kwietnia powiatowe urzędy pracy mają możliwość uruchamiania naborów wniosków na kolejne formy wsparcia w ramach pakietu tarczy antykryzysowej przyjętej tzw. specustawą.

Jest to pomoc finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla: 

  • przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zzb specustawy);
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc specustawy);
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze specustawy).

Aktualnie nabór wniosków na ww. formy pomocy prowadzą:

Ponadto od 3 kwietnia powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy udzielają jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd specustawy). 

O środki finansowe z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia, Marszałek Województwa Pomorskiego wystąpił za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do dysponenta Funduszu Pracy, czyli Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki temu do regionu trafiło dotychczas ponad 506 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie instrumentów wsparcia antykryzysowego dla przedsiębiorców i pracodawców. Częściowo finansowanie instrumentów będzie pochodziło ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych POWER oraz RPO WP, tj. w kwocie 71 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia dostępne są na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

Tutaj (pdf) ulotka przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy.

Źródło: https://porp.pl/