fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Oświadczenie sztabu antykryzysowego ws branży gastronomicznej

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

– SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW –


Gdańsk, 26 października 2020 roku

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji

Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Pan Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu środowiska gospodarczego przedsiębiorców z województwa pomorskiego oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pracodawców i pracowników, wyrażamy sprzeciw wobec wprowadzonych z dniem 24.10.2020 ograniczeń  w działalności gospodarczej kolejnych sektorów gospodarki.

Nie zgadzamy się z przyjętą argumentacją będącą podstawą decyzji dotyczących zamknięcia lokali gastronomicznych i restauracji. Szeroko pojęta gastronomia funkcjonuje  w oparciu o różne standardy, począwszy od niemal mikroskopijnych rozmiarów barów (na 1 lub 2 stoliki), poprzez duże obiekty restauracyjne, skończywszy na obiektach  w przestrzeniach otwartych lub półotwartych (ogródki na wolnym powietrzu, gastronomia na zewnątrz). Podjęta decyzja o zamknięciu branży poprzez swoje uproszczenie i spłycanie problemu transmisji wirusa na małych powierzchniach, jest wyjątkowo szkodliwa dla całej branży, która doświadczyła od wiosny tego roku niewyobrażalnej zapaści. Dotkliwe skutki tej decyzji odczują również inne firmy specjalizujące się w obsłudze restauracji tj.: dostawcy, hurtownie, producenci żywności itp.

W związku z perspektywą upadłości całej branży wnosimy o rewizję podętych decyzji i wprowadzenie zapisów zapewniających funkcjonowanie podmiotów gastronomicznych poprzez np. większe zabezpieczenie przed transmisją wirusa. Decyzje dotyczące branży powinny być poprzedzone wnikliwą analizą i wprowadzeniem rozwiązań dostosowanych do wielkości i przestrzeni w lokalach. Należy przeprowadzić rozmowy ze środowiskiem przedsiębiorców prowadzących bary, restauracje i inne lokale ustalając zasady bezpiecznego funkcjonowania. Zamykanie lokali bez podjęcia próby zapewnienia ich działania w minimalnym nawet rozmiarze jest decyzją, która przełoży się na dramaty przedsiębiorców tracących źródło przychodów i zadłużających się nie z własnej winy oraz na dramaty pracowników, tracących pracę.

W celu zapewnienia ochrony dla całej branży wnosimy o przyjęcie w trybie nadzwyczajnym finansowych działań osłonowych, skierowanych także do sektorów i firm powiązanych bezpośrednio z gastronomią itp. Podmioty objęte zakazem działalności oraz podmioty powiązane powinny otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS za okres ograniczenia funkcjonowania;
  • przejęcia przez budżet państwa zobowiązań z tytułu opłat stałych typu dzierżawa lokalu oraz innych opłat i podatków stanowiących koszty stałe, które należy regulować w okresie zamknięcia działalności;
  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników w okresie zamknięcia działalności.

Jako środowisko przedsiębiorców oczekujemy od Państwa konkretnego wsparcia dla przedsiębiorców z branż objętych restrykcjami. Wprowadzane rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się COVID-19 powinny być poparte konsultacjami w tym temacie z przedstawicielami z branż, których dotyka ponowne zamknięcie. W pełni odpowiedzialnie możemy wypracować rozwiązania, które zapewniając ochronę przed epidemią będą także ratowały nasze firmy. Nasze środowisko gospodarcze reprezentowane przez pomorskich przedsiębiorców chce aktywnie uczestniczyć w walce z chorobą COVID-19, ale oczekujemy jasnych, czytelnych działań Rządu, uwzgledniających specyfikę poszczególnych branż czy firm. Oczekujemy również aktywnego dialogu w sprawach, które nas dotyczą.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

– Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

– Loża Gdańska Business Centre Club,

– Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

– Pracodawcy Pomorza,

– Gdański Klub Biznesu,

– Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

– Kaszubski Związek Pracodawców,

– Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

– Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

– Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

– Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

– Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,

– Polska Izba Turystyki, Oddział  Pomorski  w Gdańsku,

– Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski.