fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Prośba o dofinansowanie Gdańsk Model United Nations (GDNMUN)

 

 

Szanowni Państwo,

w dniach 15-17 października 2021 roku, w budynku Europejskiego Centrum Solidarności, odbędzie się po raz czwarty międzynarodowa konferencja Gdańsk Model United Nations (GDNMUN). Jest to symulacja obrad ONZ z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych z całego świata, za której organizację w Gdańsku odpowiadają uczniowie oraz nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte znanego szerzej jako gdańska „Topolówka”. Pierwsze trzy edycje okazały się ogromnym sukcesem. Każdego roku gościliśmy około 200 delegatów z Polski oraz zagranicy. O obradach wspominano w artykułach na takich portalach jak trojmiasto.pl, gdansk.pl czy gazeta.pl. Ponadto, młodzieży z Topolówki udało się również spotkać z przedstawicielką Sekretarza Generalnego ONZ – panią Simoną Misculescu.

Organizowane na całym świecie debaty Model United Nations prowadzone są w języku angielskim, poszerzają i utrwalają wiedzę młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zwiększają umiejętności dostrzegania i wykorzystywania związków pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Służą także umacnianiu postawy obywatelskiej, przygotowując młodzież do świadomego udziału w debacie publicznej.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest „Govenmental crisis: Imbalance of world wealth distribution”. Dzisiejszy świat jest pełen niesprawiedliwości. Naszym celem powinna być pomoc uciśnionym i starania, aby stworzyć lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. Właśnie dlatego sekretariat GDNMUN 2021 zdecydował się na taki dobór tematu. Istotą obrad jest edukowanie oraz aktywna prośba szukania rozwiązań. Aby tego dokonać, uczestnicy naszej konferencji obradują w komitetach tematycznych, które nawiązują do struktury ONZ: World Health Organization, Arab League, Economic and Social Council, czy Human Rights Council.

Podczas tegorocznej konferencji omawiane będą tematy związane z kryzysem ustrojów politycznych i jego wpływem na jakość życia obywateli. Celem pracy każdego komitetu jest przygotowanie rezolucji – oficjalnego dokumentu w języku angielskim, który zawiera rozwiązania dyskutowanego problemu w skali globalnej – a następnie jej przegłosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym. Nasze wydarzenie zamierzamy przeprowadzić w duchu „plastic-free” oraz „less-waste”, w celu ograniczenia negatywnego wpływu, jaki jego realizacja ma na otaczającego środowisko.

Mamy świadomość wagi ciążącego na nas zobowiązania, dlatego dołożymy wszelkich starań, żeby organizowane przez nas wydarzenie stało się godnym następcą jego europejskich i światowych poprzedników. Zakładamy, że czwarta edycja GDNMUN ponownie przyciągnie około 200 delegatów ze szkół średnich z Polski, Europy, a nawet innych kontynentów.

Realizacja tej konferencji wymaga nie tylko nakładu sił i osobistego zaangażowania, ale również środków materialnych. Dlatego kierujemy do Państwa serdeczną prośbę o wsparcie naszego wydarzenia. Szacujemy kwotę potrzebną do zrealizowania konferencji na 60.000 zł, a wpłaty uczestników niestety pokrywają niewielką jej część. Jesteśmy też otwarci na wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc niematerialną.

W zamian za to oferujemy możliwość promocji i reklamy darczyńców:

– możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania konferencji (kolportaż przez naszych wolontariuszy lub organizacja własnego punktu promocyjnego),

– umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, programy, zaproszenia),

– podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości i zamknięcia debaty,

– wyświetlenie logo sponsora na ekranie informacyjnym podczas trwania wydarzenia,

– możliwość wręczenia ufundowania przez sponsora nagród w wybranej kategorii przez przedstawiciela sponsora,

– ekspozycje logo i nazwy sponsora oraz udostępnienie dedykowanych materiałów promocyjnych na Facebooku’u i Instagramie naszej konferencji.

 

Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony, a okazana pomoc umożliwi realizację wydarzenia, w które wkładamy całe nasze serca oraz osiągnięcie zamierzonych celów służących kształtowaniu obywatelskiego zaangażowania wśród młodych ludzi.