fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Kariera w instytucjach unijnych jest na wyciągnięcie ręki

 

Czy trzeba być dyplomatą lub mieć dyplom z nauk politycznych, by pracować w Parlamencie Europejskim czy ONZ? Nie, to nie jest konieczne. Europejski Urząd Dozoru Kadr (EPSO) oferuje różne ścieżki kariery także dla tych kandydatów kandydatek z dyplomem pomaturalnym, średnim lub zawodowym. Jedyny warunek nie do ominięcia to znajomość co najmniej dwóch języków UE. Sprawdź czy możesz starać się o pracę w Brukseli, Genewie lub Paryżu.

 

Jak można przeczytać na stronie EPSO: „Praca w instytucjach UE nie służy powiększaniu zysków przedsiębiorstwa, ale poprawie życia około 450 milionów Europejczyków. To praca, która jest wyzwaniem – praca dla dobra innych.” To wzniosła misja, ale to co warto przede wszystkim podkreślić, to fakt, że taka ścieżka zawodowa może być wspaniałą alternatywą dla tych, którzy chcą być rozwijać swoje kompetencje w bardzo ciekawym, wielokulturowym, międzynarodowym środowisku.

Równość szans przy naborze

Instytucje unijne jako pracodawca bardzo zwraca uwagę na zasadę wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, kolor skóry, pochodzenie, cechy genetyczne, religię czy przekonania polityczne, przynależność do mniejszości, orientację seksualną, niepełnosprawność. Można zatrudnić się na różne rodzaje umów (nie licząc pracy na zlecenie): umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy dla pracowników kontraktowych oraz umowy na czas określony. Dostępna jest też oferta staży. Procedury naboru są bardzo jasno określone i zawsze należy je przejrzeć – jakie są terminy, jakie kwalifikacje należy mieć, czy będzie test komputerowy. Przy ofercie danego stanowisko podany jest przykładowy test oraz podany jest dostęp do materiałów pomocniczych lub szkoleń. Proces selekcji trwa od 5 do 9 miesięcy od ogłoszenia konkursu.

Szukanie ofert

Jest kilka dróg szukania naborów i ofert pracy w organizacjach Unii Europejskiej. Można je śledzić bezpośrednio na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „praca i kariera” – tam znajdziemy zarówno możliwości pracy w takich organizacjach jak NATO, OBWE, Radzie Europy, WTO, OECD, ONZ, jaki i w korpusie dyplomatycznym. Najlepszym natomiast źródłem jest wspomniany EPSO (European Personnel Selection Office), czyli Europejski Urząd Dozoru Kadr. Jego zadaniem jest rekrutacja najlepszych kandydatów m.in. do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji UE, Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunały Obrachunkowego itd. Wszystkie niezbędne informacje o naprawdę szerokiej skali możliwości podjęcia pracy w UE są publikowane na stronie https://epso.europa.eu

Przejrzyste zarobki i możliwości awansu

Od 1000 euro dla stażystów, 2300 euro dla nowo przyjętych asystentów/pracowników sekretariatu, 4500 euro dla absolwentów uczelni nowo zatrudnionych na stanowisku administratorów – w ostatnich dwóch przypadkach, to jest podstawowe wynagrodzenie, które w momencie rozwoju kariery rośnie według jasno określonych, transparentnych zasad.  Każda grupa zaszeregowania podzielona jest na pięć stopni według stażu pracy, każdy kolejny stopień jest wyżej opłacany. Wynagrodzenie podstawowe jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem stopy inflacji i siły nabywczej w krajach UE.

Trzy przykładowe opisy stanowisk

Asystent ds. zasobów ludzkich

Obowiązki obejmują zarządzanie polityką kadrową, zwłaszcza z zakresu rekrutacji, kariery zawodowej, szkoleń, równych szans, praw pracownika i należności finansowych, redagowania not informacyjnych i prowadzenia korespondencji, sporządzania sprawozdań administracyjnych, przygotowywania i prowadzenia posiedzeń oraz monitorowania ich rezultatów, zarządzania projektami, analizy i opracowywania metod pracy, pomocy we wdrażaniu systemów księgowych, finansowych, statystycznych i informatycznych, a także zarządzania zespołem.

Kandydaci muszą mieć albo wykształcenie pomaturalne i trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziale HR, albo wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

Pracownik sekretariatu/asystent ds. administracyjnych

Zadania administracyjne pracowników sekretariatu wahają się w zależności od stanowiska. Zasadniczo udzielają oni samodzielnie wsparcia jednej lub kilku osobom bądź całym działom w danej instytucji poprzez opracowywanie, przekształcanie i rozpowszechnianie informacji. Tego rodzaju praca może obejmować przygotowywanie dossier, organizowanie i koordynowanie działalności departamentów (zebrania, podróże służbowe), zarządzanie dokumentami (odbiór, przetwarzanie, monitorowanie i archiwizacja), przygotowywanie, przetwarzanie, dopracowywanie i sprawdzanie dokumentów, a także wyszukiwanie, zestawianie i rozpowszechnianie informacji.

W departamentach tłumaczeniowych praca w sekretariacie może również obejmować przyjmowanie zleceń tłumaczeniowych, zarządzanie nimi i ich przetwarzanie, w tym zwłaszcza przygotowywanie, przetwarzanie i wysyłanie dokumentów, poszerzanie i aktualizowanie pamięci tłumaczeniowych, maszynopisanie oraz zadania związane z dostosowywaniem układu strony i formatu tekstu.

Kandydaci muszą mieć wykształcenie pomaturalne w dziedzinie obsługi sekretariatu bądź też wykształcenie średnie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie pracownika sekretariatu.

Asystent ds. komunikacji

Asystenci ds. komunikacji pracują w jednej lub kilku dziedzinach związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz przekazywaniem informacji. Ich praca obejmuje kontakty z prasą, mediami i ogółem społeczeństwa, redagowanie i korektę różnych dokumentów oraz ich przygotowywanie do publikacji, organizowanie wydarzeń, opracowywanie dokumentów informacyjnych, publikacji, broszur i materiałów audiowizualnych, zarządzanie komunikowaniem za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych, udział w analizach oddźwięku medialnego wywoływanego przez działania komunikacyjne, a także zapewnianie łączności i koordynacji z Urzędem Publikacji, podwykonawcami itp.

Kandydaci muszą mieć wykształcenie pomaturalne w dziedzinie komunikacji społecznej, komunikacji medialnej, dziennikarstwa lub PR oraz kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o konkursie bądź też wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, w zależności od konkursu.

Warto spróbować

Najczęściej poszukiwane są osoby na stanowiska: administratorów (odpowiedzialnych za wdrażanie prawa UE), asystentów (odpowiadają za właściwe funkcjonowanie administracji), tłumaczy, pracownicy kontraktowi (do zadań o charakterze fizycznym lub administracyjnym), a także pracownicy zatrudnieni w celu wykonania konkretnej usługi (konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.). Praca w instytucjach UE to świetna alternatywa dla tych, co są szukają innej drogi kariery niż w korporacji, w instytucjach naukowych czy specjalistycznych zawodach. To także doskonała okazja dla tych, co dopiero testują różne miejsca na rynku pracy. Najważniejsze, by zdać sobie sprawę, że jest to na wyciągnięcie ręki. To także bonusy w postaci poznawania ciekawych ludzi, odkrywanie innych kultur, nauka języków obcych, możliwość zwiedzania pięknych zakątków, udział w ważnych wydarzeniach i bycie u źródła trzony decyzji, które wpływają na kształt naszej tożsamości europejskiej.

 

Więcej informacji:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku może pomóc dotrzeć do potrzebnych informacji, wyjaśnić wątpliwości lub odpowiednio przekierować w razie problemów. Kontakt znajdziecie na stronie http://www.rodm-gdansk.pl/