fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[Pomoc dla Ukrany] Zbiór informacji o działaniach samorządu i działaniach centralnych

W związku z sytuacją na Ukrainie, przesyłam zestawienie najważniejszych działań podjętych przez Samorząd Województwa Pomorskiego i jego jednostki organizacyjne, a także informacje uzyskane od Miasta Gdańsk i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie koordynujemy najważniejsze potrzeby zgłaszane do punktów informacyjnych, pracujemy nad uruchomieniem strony internetowej, która będzie dedykowana pomocy dla Ukrainy.

Poniżej przesyłam najważniejsze informacje dotyczących udzielanej pomocy.

PUNKTY INFORMACYJNE dla uchodźców  z Ukrainy:

Oficjalny punkt informacyjno-koordynujący Gdańska znajduje się pod adresem ul. Dolna Brama 8, infolinia +48 500 218 337.

Punkt informacyjny dla uchodźców  z Ukrainy został również uruchomiony w budynku Dworca PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1 (8.00-20.00)

E-mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

INFOLINIE:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z Urzędu Marszałkowskiego uruchomił telefon wsparcia: Pomorska Linia Kontaktowa 58 32 68 740. Pod tym numerem można otrzymać pomoc i uzyskać informację. Pomorskie gminy tworzą bazę danych o możliwych miejscach pobytu dla uciekinierów
z Ukrainy. W pomoc zaangażowane są także Pomorskie Szpitale.

 

Całodobowa, Pomorska Infolinia dla Uchodźców tel. 734-117-307 oraz infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl zostały przygotowane przez Wojewodę Pomorskiego dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy oraz informacji w zakresie:

 • możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez PUW;
 • adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu tożsamości);
 • kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową itp.

Wydano również dwujęzyczne ulotki do pobrania na stronie www.gdansk.uw.gov.pl 

 

POMOC PRAWNA:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizuje bezpłatną pomoc prawną dla ludności Ukraińskiej. OIRP oferuje wsparcie prawne w:

 • procedurach azylowych,
 • uzyskaniu statusu uchodźcy  (pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),
 • procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),
 • załatwieniu innych formalności związanych z pobytem w Polsce,
 • zapisaniu dziecka do szkoły  (prawa/obowiązku dziecka do edukacji),
 • prawa dziecka do opieki zdrowotnej.     

Koordynatorką ds. pomocy prawnej dla ludności Ukraińskiej jest mecenas Agnieszka Budzyńska. kontakt pod adresem email: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl

Wszelkie aktualizacje i dodatkowe informacje dotyczące pomocy prawnej będą ukazywać się pod linkiem: https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/

 

OPIEKA MEDYCZNA:

Zgodnie z ogłoszeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, obywatelom Ukrainy potrzebującym pomocy medycznej od lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, zostanie udzielona adekwatna pomoc. Równolegle odbywają się prace na specjalnymi rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią rozliczenie takich świadczeń medycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html 

 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA:

Od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. do odwołania, uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wprowadzą także gminy zrzeszone w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

Obywatele Ukrainy przez najbliższe 4 tygodnie mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami kategorii ekonomicznych TLK i IC PKP Intercity w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

MOŻESZ POMÓC:

Gdańska uruchomiły stronę internetową  www.ukraina.gdansk.pomaga.pl W Gdańsku całość działań związanych zarówno ze zgłaszanymi potrzebami, jak i chęcią pomocy koordynuje Fundacja Gdańska poprzez formułę „Gdańsk Pomaga”. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują.

 

Miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy – województwo pomorskie

Formularz ma na celu zbadanie możliwości różnych instytucji publicznych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom potrzebującym pomocy i schronienia. Formularz nie dotyczy zgłoszeń od osób fizycznych.

 

Gdy chcesz pomóc uzupełnij formularz. Dokładnie opisz jak możesz pomóc – im bardziej szczegółowy opis, tym łatwiej będzie nam rozdysponować pomoc (wsparcie psychologiczne dla uchodźców, zakwaterowanie, tłumaczenie, opieka nad dziećmi, inna pomoc wolontariacka, chcesz oddać rzeczy) https://ukraina.gdanskpomaga.pl/chce-pomoc/

 

W przypadku pytań dot. formularza uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Maciejem Kochanowski tel. 58 326 87 54, e-mail.: m.kochanowski@pomorskie.eu

 

GDY POTRZEBUJESZ POMOCY:

https://ukraina.gdanskpomaga.pl/potrzebuje-pomocy/

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/

Portal rządowy – W tym miejscu można zgłaszać gotowość do pomocy oraz zapotrzebowanie na nią.

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

Pomoc prawna:

https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/

Pomoc humanitarna:

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/pomagamukrainie—koordynacja-pomocy-humanitarnej

 

JESTEŚ PRACODAWCĄ i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl   Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Pracodawco pamiętaj!
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden
z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

Ze względu na ogromne zainteresowanie niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy, uruchomiliśmy drugi numer telefonu Pomorskiej Linii Kontaktowej.

+48 571 228 600

(58) 326 87 40

Oba działają codziennie od 10 do 20 i służą zgłaszaniu możliwej pomocy przez każdego z naszego regionu.

 

Ponad to ruszyła także strona www https://pomocukrainie.pomorskie.eu/ kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.

 

Oprócz aktualności znajdą Państwo na niej informacje o koordynatorach pomocy w regionie

https://pomocukrainie.pomorskie.eu/koordynatorzy-pomocy-w-regionie/

 

RYNEK PRACY

Jeżeli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu pracy lub podjęciu zatrudnienia skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią pod nr tel. 19524. 

Możesz też udać się do najbliższego urzędu pracy.

Udzielana przez urzędy pracy pomoc jest bezpłatna.

Pomoc, jaką możesz otrzymać w  Wojewódzkim  Urzędzie Pracy w Gdańsku

Wspólnie z pracownikami WUP w Gdańsku:

 • ustalisz swoje najpilniejsze potrzeby oraz sprawy, które musisz załatwić 
 • otrzymasz informacje o innych instytucjach, w których możesz uzyskać pomoc
 • dowiesz się jakie są  warunki życia i pracy w Polsce
 • poszukasz ofert  pracy dopasowanych do Twoich potrzeb
 • przygotujesz CV
 • dowiesz się gdzie szukać więcej  informacji w języku ukraińskim

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku:

 

Gdańsk

 1. Żabi Kruk 16

tel. 58 32 37 230,

e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl  

www.wup.gdansk.pl

 

Pomoc, jaką można otrzymać w  najbliższym powiatowym urzędzie pracy

Wspólnie z pracownikami urzędu:

 • przejrzysz oferty pracy (w Centralnej Bazie Ofert Pracy) i uzyskasz kontakt z wybranym pracodawcą
 • przygotujesz CV
 • pozyskasz informacje o obowiązujących w Polsce zasadach zatrudnienia cudzoziemców
 • dowiesz się co musisz zrobić, żeby zarejestrować się jako osoba bezrobotna i z jakich form pomocy będziesz mógł  wówczas skorzystać 

Kontakt do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim:

 

1.Bytów, ul. Wojska Polskiego 6, tel.: 59 822 22 27, 59 823 41 02
www.bytow.pup.pl

 1. Chojnice, ul. Lichnowska 5, tel.: 52 395 07 00
  www.pupchojnice.pl
 2. Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, tel. 59 834 34 42
  www.pupczluchow.pl
 3. Gdańsk, ul. Lastadia 41, tel. 58 743 13 00
  www.pup.gda.pl
 4. Gdynia, ul. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54, 58 621 11 61
  www.pupgdynia.pl
 5. Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694 09 01
  www.kartuzy.praca.gov.pl
 6. Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel.: 58 686 58 88, 58 680 20 56
  www.koscierzyna.praca.gov.pl
 7. Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 267 27 00
  www.bip.pupkwidzyn.pl
 8. Lębork, ul. Gdańska 35, tel.: 59 866 71 18, 59 862 37 44
  www.pup.lebork.pl
  10. Malbork, ul. Armii Krajowej  70, tel. 55 272 33 51 do 55
  www.pup.malbork.pl
 9. Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1, tel.: 55 246 95 37, 55 246 95 00
  www.pupndg.pl
 10. Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7, tel.: 58 673 24 73, 58 774 31 61
  www.puck.praca.gov.pl
 11. Słupsk, ul. Fabryczna 1, ul. Leszczyńskiego 8 tel.: 59 845 67 81
  www.pup.slupsk.pl
 12. Starogard Gdański, ul. Kanałowa 3, tel.: 58 562 35 39
  www.pup.starogard.pl
 13. Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. 55 276 22 50
  www.pupsztum.mojbip.pl
 14. Tczew, al. Solidarności 14a, tel.: 531 32 13, 58 531 34 15
  www.puptczew.pl
 15. Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 32, tel. 58 677 63 00
  www.pupwejherowo.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy—pomoc-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-Polsce