fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Urząd Marszałkowski wspiera fotowoltaikę

W przedostatni dzień roku 2022, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, w towarzystwie członkini zarządu Urzędu Marszałkowskiego Agnieszki Kapały – Sokalskiej, wręczył symboliczne czeki – dotacje do trzech projektów inwestycyjnych mających na celu wsparcie budowy urządzeń fotowoltaicznych w terenie. Instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną zainstalowane w Gdyni oraz w powiatach kościerskim i chojnickim.

 Będzie to możliwe dzięki ponad 10 mln unijnego wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu REACT-EU. W ramach tego mechanizmu w województwie pomorskim wsparcie otrzymało w sumie  45 projektów. Ich łączna wartość to ponad 250 mln zł., a kwota unijnego dofinansowania to około 184 mln zł. Wszystkie instalacje będą mogły produkować prawie 53 MW odnawialnej energii.

W końcówce grudnia br. dofinansowanie otrzymały trzy projekty:

  • Ten o największej wartości „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” to projekt Gminy Brusyrealizowany w partnerstwie z ww. gminami. Zakłada on montaż na 30 budynkach użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo w trzech budynkach zamontowane zostaną pompy ciepła.  Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, co przełoży się m.in. na redukcję kosztów energii elektrycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu przewidziana została do grudnia 2023 roku.Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,6 mln zł, zaś dofinansowanie unijne to ponad 4,1 mln zł.
  • Kolejny projekt to: „Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej  Sp. z o.o. w Gdyni oraz jednostkach budżetowych Miasta Gdynia: Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni” realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie 3 instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej – instalacja o  mocy 499,8 kWp, na dachu budynku III Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego – instalacja o mocy 77 kWp oraz Domu Pomocy Społecznej – instalacja o mocy: 39,9 kWp. Celem projektu jest innowacyjne wykorzystanie energii słonecznej do zasilania miejskich trolejbusów oraz promocja zastosowania systemów fotowoltaicznych w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i jego jednostek. Realizacja ma się zakończyć we wrześniu 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,5 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie unijne to ponad 2,5 mln zł.
  • Słoneczne szkoły powiatu puckiego”, którego beneficjentem są Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o., to projekt realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatem Puckim, Gminą Władysławowo, Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Krokowa). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 KW w 14 szkołach na terenie powiatu puckiego. Realizacja projektu przewidziana jest do grudnia 2023 roku.Całkowita wartość projektu wynosi blisko 4,9 mln zł, a dofinansowanie unijne to blisko 3,6 mln zł.

    Anna Kłos