fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pomysły architektów na zagospodarowanie Placu Solidarności

W piątek, 17 listopada br. prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła wyniki ogłoszonego w lipcu konkursu. Mogli w nim wziąć udział zarówno architekci z doświadczeniem zawodowym jak młodzi absolwenci Wydziałów Architektury uczelni wyższych. Niekoniecznie z Gdańska. Dowodem jest fakt, że pierwszą nagrodę zdobyła pracownia APA Wojciechowski Architekci, a w składzie zwycięskiej ekipy byli młodzi Ukraińcy:  Dżafar Bajraszewski, Yaroslaw Panasevych, Hubert Natroff, Michalina Dutkowska, Nadia Surowiec, Viktoriia Sliusarenko, Vikor Shupliak, Ostap Ivaniv.

Przyznano 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia. Priorytetem w ocenie komisji konkursowej było stworzenie spójnej przestrzeni, która podporządkuje się wizji urbanistycznej, jednocześnie poprawiając dostępność i estetykę tego miejsca. Pula nagród konkursowych wynosiła 110 tys. zł. Konkurs jest wstępem do wyłonienia finalnej koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Następnym etapem będzie prezentacja nagrodzonych koncepcji Radzie Interesariuszy w dniu 4. grudnia br, kolejnym debata w gronie architektów w siedzibie Związku w Złotej Bramie w dn.  8. grudnia, natomiast przedstawiciele ECE będą mogli wypowiedzieć swe opinie po 15. stycznia 2024 roku.

Mamy do czynienia z przestrzenią, która jest szalenie ważna dla Gdańska. Jest nie tylko elementem historii, najpierw krwawej, a później pokojowej i radosnej, miejscem, gdzie różne ważne rzeczy się działy, ale też miejscem, gdzie widzimy, jak zmienia się charakter tej części miasta. Z obszaru przemysłowego zmieniło się w takie, gdzie ludzie przychodzą i się spotykają. Widzimy też, jak zmienia się przestrzeń wokół stoczni. Wokół Placu Solidarności i Europejskiego Centrum Solidarności powstają nowe budynki – mówiła podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Zarówno komisja konkursowa, jak i osoby, zespoły biorące udział w konkursie, mieli niełatwy orzech do zgryzienia. Plac Solidarności to z jednej strony przestrzeń zabytkowa, która ma już swój kształt. Z drugiej strony jest ona na pograniczu „starego” miasta i tego młodego, które obecnie poddawane jest transformacji – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Laureaci konkursu

Do siedziby organizatora konkursu wpłynęło w terminie 13 prac konkursowych, trzy z nich otrzymały nagrody. Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia.

Oto zwycięzcy:

I Nagroda (40 tys. zł), jak już zostało powiedziane, przypadła pracowni APA Wojciechowski Architekci. Została przyznana za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne placu, podzielonego na trzy strefy funkcjonalne: pamięci, zieloną i miejską. Strefę zieloną – wprowadzającą na plac zieleń miejską i parkową, wzmacniającą ramy i charakter placu, jednocześnie oddzielając go od ruchliwych ulic i łącząc z Drogą do Wolności. Strefę miejską – skupioną wokół przebudowanej, uzupełnionej ruchem tramwajowym ulicy Nowomiejskiej. Głównym elementem jest amfiteatralne wzniesienie, które wprowadza atrakcyjny element rozwijający i wzmacniający istniejącą kompozycję placu.

II Nagroda (30 tys. zł) stała się zdobyczą zespołu projektowego: Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz. Jury doceniło pomysł przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej, pozwalający na stworzenie promenady pieszej wzdłuż ulicy Wały Piastowskie z najściem na pomnik od strony Dworca Głównego i wykreowanie ogólnodostępnych przestrzeni w pobliżu wejścia do budynku I LO, przekształcenie ul. Doki w ciąg pieszy z nowym zagospodarowaniem działek otaczających dwa bloki mieszkalne, wytyczenie trasy pieszo-rowerowej prowadzącej do „żółtego wiaduktu” w kierunku Góry Gradowej oraz zagospodarowanie terenu pętli autobusowej. W kuluarach przewijały się opinie, że to najbardziej interesująca koncepcja. Jury „utrąciło” ją za umieszczenie w koncepcji parkingu dla autobusów. Mówiąc nawiasem, wszystkie projekty „likwidowały” pętlę autobusów miejskich przy ul. Jana z Kolna. Ciekawe co na to mieszkańcy?

III Nagrodę (20 tys. zł) otrzymał projekt autorstwa Sławomira Kopy. Przyznano ją za trafną propozycję urbanistycznego uporządkowania obszaru opracowania studialnego przy użyciu bardzo skromnych środków. Właściwie odczytana hierarchia programowo-przestrzenna Placu Solidarności została podkreślona i wzbogacona, oraz dopełniona kompozycją zieleni. Nagrodzony projekt pokazuje w jaki sposób niska i wysoka zieleń mogą odmienić istniejącą przestrzeń miasta, przy ograniczonej ingerencji w jego tkankę i ograniczonym budżecie tych przekształceń.

Wyróżnienie 1 (10 tys. zł) otrzymał zespół projektowy w składzie: Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski. Wyróżnienie przyznano za wprowadzenie zdecydowanej idei zwartej tkanki śródmiejskiej, tworząc cyrkularny plac z posadzką i ścianami urbanistycznymi.

Wyróżnienie 2 (10 tys. zł) przypadł zespołowi projektowemu: Roman Ruczyński, Łukasz Bugalski, Barbara Bugalska za wkomponowanie punktowca przy ul. Doki 1 w centralną kompozycję placu oraz oryginalną propozycję przeniesienia linii tramwajowej.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Laureaci, członkowie jury i władze Gdańska