fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Chcą łączyć offshore z wodorem

Powstała z inicjatywy Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Platforma Offshore była współorganizatorem  spotkania pt.: „Offshore i wodór w synergii dla rozwoju zielonej energetyki”, które odbyło się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego na początku grudnia br.  Powstanie wodorowy euroklaster – zapewniał Marek Przeor z Komisji Europejskiej

Otwarcia spotkania dokonali: Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego; Sławomir Halbryt – prezydent RIGP Klaster Technologii Wodorowych, oraz dr Karolina Lipińska – architektka innowacji, (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), prowadząca spotkanie.

W pierwszej części obrad skupiono się na aspektach rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, w drugiej możliwości powiązania energii wytwarzanej przez morskie wiatraki z produkcją zielonego wodoru. Jak wiadomo, produkcja wodoru metodą elektrolizy wymaga zaangażowania dużej ilości energii, mogłaby ona pochodzić z działalności elektrowni wiatrowych na morzu.

Przymiarki władz województwa pomorskiego

Pomorskie na lekkim gazie, czyli scenariusze pozyskiwania wodoru w kontekście sektora morskich farm wiatrowych omówił Artur Gosk z Referatu Planowania Energetycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Poinformował, że władze pomorskiego samorządu z dużym zaangażowaniem podeszły do tego zagadnienia tworząc Platformę Energetyki Wiatrowej. W Polsce działa już 15 Dolin Wodorowych, w tym dwie w naszym województwie: Pomorska Dolina Wodorowa (od 2018 roku) i Bursztynowa Dolina Wodorowa (od 2023 roku, powiązana przede wszystkim z Portem Gdynia). Celem działań jest, aby w 2040 roku dzięki współpracy lokalnych interesariuszy w woj. pom. funkcjonowała rozwinięta gospodarka wodorowa, oparta na zielonym wodorze, produkowanym na Pomorzu głównie na potrzeby strategicznych sektorów gospodarki regionu. W opracowaniu koncepcji działań uczestniczyło 60 interesariuszy, w tym 37 podmiotów gospodarczych, np. Port Gdynia S.A., Gaz-System S.A., Rafineria Gdańska, Orlen S.A., Secescom S.A., a także Centrum Technologii Wodorowych powstałe na Politechnice Gdańskiej.

 

Klaster Technologii Wodorowych

Nowe horyzonty energetyki, czyli synergię sektora offshore i technologii wodorowych omówiła Żaneta Kłosowska – manager Klastra Technologii Wodorowych, powstałego w ramach RIGP, ekspertka w międzynarodowych projektach Green Skills for Hydrogen, HyPOP, H2Global, H2Excellence.

Przedstawiła zapotrzebowanie na offshore i wodór teraz i w przyszłości. Wodór to obecnie tylko 2% koszyka energetycznego Unii Europejskiej, ale przewidywane w roku 2050 to 20%, z tego między 20 a 50% będzie wykorzystywać transport a 5 -20% przemysł. Potencjał morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku sięga 18 GW.

Poinformowała też o działaniach klastra. Najbliższym istotnym wydarzeniem będzie I spotkanie Międzysektorowej Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen, które odbędzie się 11. 01. 2024 na Politechnice Gdańskiej.

 

Kolejni referenci przedstawili zagadnienia:

Doliny wodorowe hubami rozwoju wodoru i offshore wind – Grzegorz Jóźwiak – dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN S.A.

  • Magazynowanie energii w aspekcie przyrostu mocy z MFW i rozwoju gospodarki wodorowej – Barbara Adamska – prezeska Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Mieczysław Wrocławski – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii:
  • Woda i wiatr – wspólna droga do zrównoważonej energetyki – Arkadiusz Sekściński – prezes Zarządu PGE Baltica Sp. z o.o.
  • Nowe horyzonty: inicjatywy uczelni wyższych integrujące potencjał wodoru z sektorem offshore – prof. Piotr Jasiński – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Uczestnicy spotkania

Żaneta Kłosowska

Artur Gosk