fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Do zagospodarowania atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gdańsku. Kto może o nie powalczyć?

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) poszukuje inwestorów dla nieruchomości położonych na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI), zlokalizowanego na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk. Ofertę kieruje do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) , spółka powołana przez Gminę Miasta Gdańsk, od ponad 15 lat kreuje przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości w Gdańsku. Wspiera inwestorów, którzy chcą prowadzić swą działalność na terenie miasta.
  • Jeden z ostatnich etapów komercjalizacji PCI, jednego z parków utworzonych przez InvestGDA. W  planach przygotowanie i budowa kolejnych parków i terenów inwestycyjnych
  • Pomorskie Centrum Inwestycyjne to park logistyczno-przemysłowy, dedykowany dla podmiotów z branż portowych lub współpracujących z portem. Idealne zaplecze dla przedsiębiorców z branży offshore czy portowo-logistycznej.

InvestGDA rozwija ofertę inwestycyjną Gdańska tworząc parki przemysłowe, w których inwestorzy lokują swój biznes. Realizacja parku obejmuje przygotowanie terenu poprzez budowę układów drogowych oraz niezbędnej infrastruktury. Działania te zwiększają atrakcyjność inwestycyjną terenu i sprawiają, że rozwój tych obszarów miasta następuje szybciej w porównaniu do terenów nieuzbrojonych. Gotowa infrastruktura, stanowi wartość dodaną dla przyszłych inwestorów i niejednokrotnie jest czynnikiem przesądzającym o wyborze lokalizacji. InvestGDA posiada w swych zasobach tereny przemysłowe z przygotowaną infrastrukturą. Jednym z nich jest Pomorskie Centrum Inwestycyjne.

Biznes globalny i lokalny. Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla małych i średnich firm

Park Przemysłowo-Technologiczny „Maszynowa” jest pierwszym parkiem utworzonym przez InvestGDA i doskonałym przykładem podsumowującym zakres działań Agencji. Projekt zakończony, teren skomercjalizowany w 100 proc. Wśród inwestorów PPTM są przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak również podmioty lokalne, często z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieje się tak nie bez przyczyny. MŚP to kluczowy sektor polskiej gospodarki, odpowiadający za blisko 50 proc. produktu krajowego brutto (PKB) i gwarantujący stabilność gospodarczą oraz chłonność rynku pracy.

Wzrost gospodarek lokalnych to nie tylko pozyskiwanie międzynarodowych koncernów, ale także odpowiedzialność za tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla małych i średnich firm. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę InvestGDA, która w swojej ofercie ma specjalne tereny przeznaczone dla przedsiębiorstw z tego sektora.

– Chcemy oferować klientom kompleksowe i konkurencyjne produkty, dlatego w ramach wybudowanych przez nas parków przemysłowych tworzymy przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości. Celem podejmowanych przez nas działań związanych z komercjalizacją jest tworzenie obszarów o ściśle określonym przeznaczeniu, z myślą o klientach docelowych – podkreśla Dawid Szpinek, dyrektor Biura Wsparcia Inwestora. – Inwestujemy w tworzenie parków przemysłowych, a następnie zarządzamy wybudowaną przez nas infrastrukturą, dbając o jak najniższe koszty eksploatacji dla naszych partnerów przy jednoczesnym zachowaniu sprawności technicznej infrastruktury, w tym wewnętrznych układów drogowych.

Przestrzeń dla MŚP. Świetne lokalizacja, pełne uzbrojenie terenu

Pomorskie Centrum Inwestycyjne to park o powierzchni około 67 ha, ulokowany na obszarze administracyjnym gdańskiego portu. Posiada doskonałe połączenie drogowe, zarówno z drogami krajowymi, jak również z układem dróg portowych.

PCI położony jest przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Gdańska – Trasie im. mjr. Henryka Sucharskiego, która łączy się z Obwodnicą Południową Gdańska, będącą częścią drogi S7 w kierunku Warszawy, oraz zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, będącą częścią drogi S6 oraz autostrady A1. Do portu morskiego są stąd zaledwie 4 km, do centrum Gdańska 10 km, a do międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy ok. 20km. Własna infrastruktura drogowa (droga wewnętrzna kat. K5), łączą go z terminalem Baltic Hub, umożliwia transport ładunków wielkogabarytowych i ciężkich w kierunku portu. Głębokowodny Terminal Kontenerowy Baltic Hub stanowi największy tego typu terminal na Morzu Bałtyckim, posiadający w swych planach ciągły rozwój i rozbudowę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze parku dopuszcza funkcje przemysłowe (P/U41 i P/U/42).

Na terenie PCI ulokowały się podmioty realizujące działalność produkcyjną, jak również logistyczno-magazynową. Obszar niemalże w całości skomercjalizowany, do zagospodarowania pozostały ostatnie tereny inwestycyjne, które InvestGDA przygotowała z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚPJest to nieruchomość o powierzchni 1,57 hektara typu greenfield, położona wzdłuż wewnętrznego układu drogowego z idealną ekspozycją na Trasę Sucharskiego. Przeznaczona pod inwestycje polegające na tworzeniu zabudowy pod działalność produkcyjno-usługowo-magazynową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty te przeznaczone są pod funkcje przemysłowe, usługowe i logistyczne.

InvestGDA zamierza wkrótce ogłosić przetarg związany z komercjalizacją tego terenu

Bardzo duży potencjał lokalizacji – sąsiedztwo portu i możliwość wykorzystania transportu morskiego

Oferowane na PCI tereny przeznaczone są pod funkcje produkcyjno-usługowe oraz logistyczne. Sąsiedztwo portu i możliwość wykorzystania transportu morskiego, tworzy warunki do rozwoju, nie tylko na obszarze parku.

– Wśród inwestorów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego znajdują się przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym, jak również firmy działające na rynku ogólnopolskim czy wręcz lokalnym. W 2023 roku został oddany do użytku zakład produkcyjny Northvolt, europejskiego dostawcę ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Aktualnie trwa realizacja centrum logistycznego firmy CTP, która w ramach swej inwestycji buduje kompleks magazynowy oferujący magazyny typu big box oraz SBU. Na obszarze parku swą działalność prowadzą przedsiębiorcy z sektora MŚP, dla których InvestGDA przygotowała dedykowaną przestrzeń – dodaje wicedyrektor Biura Wsparcia Inwestora Alicja Skonieczna.

Oferta parku jest zróżnicowana. Pierwszym etapem rozwoju tego obszaru była budowa Centrum Biurowego KOGA, które zostało zaprojektowane jako zaplecze administracyjne dla inwestorów działających na obszarze PCI. CB KOGA to biurowiec o powierzchni 8.100 m2, wybudowany w standardzie klasy B+, który poza klasyczną powierzchnią biurową oferuje przestrzeń konferencyjną oraz ogromny parking naziemny. Dla zwolenników jednośladów wydzielono sekcję parkingową wraz ze stacją napraw, w ostatnim czasie uruchomiono stację roweru miejskiego Mevo. W obrębie budynku rowerzyści mogą korzystać z zaplecza sanitarnego wraz z natryskami. Na terenie parku, w CB KOGA, funkcjonuje przedszkole oraz żłobek. W ramach kolejnych etapów rozwijania PCI wybudowane zostały place składowe oraz wewnętrzy układ drogowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

– Jest to coraz bardziej istotne z punktu widzenia inwestorów. A InvestGDA stara się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, tak by PCI było miejscem przyjaznym dla pracowników – przekonuje Alicja Skonieczna.

InvestGDA zaprasza biznes do Gdańska. Pomoże m.in. w kwestii instrumentów wsparcia

– Wspieramy inwestorów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru lokalizacji, opiniowania prac przygotowawczo-koncepcyjnych, pomocy w pozyskaniu niezbędnych decyzji oraz uzgodnień administracyjnych, a także uzyskania warunków od gestorów sieci, finalnie do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wspieramy naszych Partnerów w zakresie wiedzy na temat możliwych instrumentów wsparcia dla planowanych w regionie inwestycji tj. ulgi podatkowe, dofinansowania, programy grantowe – podsumowuje Dawid Szpinek.

Kontakt:

Alicja Skonieczna
Wicedyrektor Biura Wsparcia Inwestora 
a.skonieczna@investgda.pl