fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza

Zaproszenie dla członków na 

Zgromadzenie Ogólne

Sprawozdawcze „Pracodawców Pomorza”

 

Termin Zgromadzenia: 20.06.2023r. godz 13:00

Miejsce Zgromadzenia: siedziba „Pracodawców Pomorza” Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk

Porządek posiedzenia  Zgromadzenie Ogólnego Sprawozdawczego

 1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego „Pracodawców Pomorza”.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego
 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdaczego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czerwiec 2023 – czerwiec 2024.
 10. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres czerwiec 2023 – czerwiec 2024.
 11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta oraz Rady za okres czerwiec 2023-czerwiec  2024.
 12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Prezydenta z działalności Rady oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi za czerwiec 2023 – czerwiec 2024
 13. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2023r. oraz przedstawienie założeń budżetowych na 2024 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2023 – czerwiec 2024
 15. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium za okres czerwiec 2023 – czerwiec 2024.
 16. Podjęcie Uchwały dotyczącej zmiany zapisów Statutu Pracodawców Pomorza.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

Przypominamy ponadto, iż:

 1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej
 2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch Członków Organizacji.
 3. Czynny głos w Zgromadzeniu przysługuje jedynie pełnoprawnym Członkom Organizacji – w tym nie posiadających zaległości w składkach członkowskich.  
 4. Do pobrania dokumenty – załączniki:
  Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego 20.06.2024
  Regulamin Zgromadzenia Ogólnego w dn. 20.06.2024r
  Uchwała Nr 12_zmiany w statucie PP_2024
  Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 20.06.2024

 

W imieniu Zarządu  

Pracodawców Pomorza 

Prezes Zarządu 

Tomasz Limon  


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o rejestrację uczestnictwa.  

Zebranie jest wyłącznie dla członków Pracodawców Pomorza

ZAPISY LINK