fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Informacja o wyboru wykonawcy wg zasady konkurencyjności

 

Dotyczy: zakupu usług  specjalisty ds. wsparcia biznesowego, w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania napłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty Data wpływu oferty Nazwa i adres wykonawcy
1 21.10.2016 Hanna GałusaUl. Ciołkowskiego 5a/4

80-463 Gdańsk

 

 

Komisja w składzie :

  1. Tomasz Limon – Dyrektor Zarządzający Pracodawcy Pomorza
  2. Małgorzata Ciecholińska – Członek Zarządu Fundacji Pokolenia
  3. Agnieszka Chomiuk – Kierownik OWES

 

Postanowiła dokonać wyboru oferty złożonej przez Panią Hannę Gałusa. Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalne oraz wymagania merytoryczne w związku z tym jego oferta została wybrana do realizacji.