fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Informacja z wyboru wykonawcy wg zasady konkurencyjności 

 

Dotyczy: zakupu usług Brokera Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej, w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, że w ramach prowadzonego postepowania napłynęły 2 oferty:

Nr oferty Data wpływu oferty Nazwa i adres wykonawcy 
1 26.08.2016 Marcin Nowakowskiul Korzeniowskiego 39

83-000 Pruszcz Gdański

2 30.08.2016 Aleksandra HarasiukUl. Poznańska 2/41

84-230 Rumia

 

 

Komisja w składzie :

  1. Tomasz Limon – Dyrektor Zarządzający Pracodawcy Pomorza
  2. Małgorzata Ciecholińska – Członek Zarządu Fundacji Pokolenia
  3. Agnieszka Chomiuk – Kierownik OWES

 

Dokonała wyboru oferty złożonej przez Pana Marcina Nowakowskiego. 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne oraz wymagania merytoryczne oraz zdobył najwyższą liczbę punktów w związku z tym jego oferta została wybrana do realizacji.