fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

OWES – zapytanie ofertowe projekt graficzny systemu identyfikacji…

Zapytanie ofertowe w ramach trybu Rozeznania rynku nr 5/10/2017/OWES z dnia 22 listopada 2017.

Dotyczące wykonania projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej certyfikacji i konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zapytanie realizujemy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1.