fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie

 

statuetka

 

„Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie” to nowa inicjatywa „Pracodawców Pomorza”, która z jednej strony stanowi odpowiedź na wzrastające zaangażowanie firm w różne działania niekomercyjne, ale też wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym rozwoju odpowiedzialnego biznesu w różnych jego aspektach.

Podczas Gali Evening „Pracodawców Pomorza” w gdańskim Amber Expo (26.01.2018) uhonorowaliśmy wyróżnionych przyznaniem tytułu i certyfikatu – „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017”. Para laureatów (w kategorii „Firma” oraz  „Podmiot ekonomii społecznej”) otrzymała specjalnie przygotowane statuetki oraz strategie CSR, opracowane przez czołowe firmy z branży.

Zdobywcy tytułu i certyfikatu, stali się także „bohaterami” krótkiego filmu reklamowego, pokazującego ich działania w sferze CSR, który zaprezentowano zarówno podczas Uroczystej Gali, a także w mediach regionalnych, jako materiał promujący ideę przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej.

Konkurs „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie” to szansa dla nas przedsiębiorców na świadome budowanie własnego wizerunku opartego na zaufaniu, uczciwości nie tylko wśród naszych partnerów biznesowych, ale też bezpośrednich odbiorców. Celem konkursu jest popularyzacja idei solidarnego społecznie biznesu, ale także uhonorowanie i promocja tych przedsiębiorców z terenu obszaru metropolitalnego (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Powiat kartuski, wejherowski, pucki, gdański, tczewski, nowodworski), którzy w swej codziennej pracy hołdują takim zasadom.

W przypadku kandydatów brane są pod uwagę m.in. takie kryteria jak zaangażowanie społeczne, budowanie partnerstw oraz rozwój produktów i usług w oparciu o potrzeby społeczne. Znaczący wpływ na całościową ocenę ma także charakter zatrudniania pracowników, szczególnie w zakresie elastyczności i dopasowania do indywidualnej sytuacji, jak również ich wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem.


Certyfikacja i Konkurs „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017” są realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA”, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.


paseczek