fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapytanie ofertowe – Animator Klastra

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny
i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. Zamawiający:

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

NIP 9570744558

 

Osoba do kontaktów:

Tomasz Limon -Dyrektor Zarządzający

t.limon@pracodawcypomorza.pl  

tel.  (58) 340 08 91

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług animatora Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 276 godz./m-ąc.

Beneficjenci:

  • Grupy Inicjatywne
  • Pracownicy i członkowie istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
  • Przedsiębiorcy
  • Samorząd

Poniżej pełna dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe – animator klastra final

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -kryteria wyboru

Załącznik nr 3 -oferta

Załącznik nr 4 – owiadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – owiadczenie o dyspozycyjności 50 h