fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapytanie ofertowe: specjalista ds. wsparcia biznesowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający:
Pracodawcy Pomorza
Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk
NIP 9570744558

Osoba do kontaktów:
Tomasz Limon -Dyrektor Zarządzający
t.limon@pracodawcypomorza.pl
tel. (58) 340 08 91

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod CPV: 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalisty ds. wsparcia biznesowego, którego zadaniem będzie koordynowanie działań podejmowanych przez Brokera i Animatora klastra na rzecz inkubowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), organizacja mentoringu biznesowego dla PES oraz działań na rzecz promocji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wśród przedsiębiorców poprzez organizację corocznego konkursu „Rzetelna firma ekonomii społecznej” połączonej z uroczystą Galą

Poniżej pełna dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe – specj.ds wsparcia biznesowego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -kryteria wyboru

Załącznik nr 3 -oferta- doc

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – oświadczenie o dyspozycyjności

Załącznik nr 6 -zestawienie doświadczenie