fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Strategicznie doskonali – rozwój zarządzania strategicznego MMŚP Pomorza branży logistycznej, transportowej i gospodarki morskiej

PARP POWER UE

 

„Pracodawcy Pomorza” , wraz z partnerami – Trigonum Sp. z o.o. oraz Zarządem Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o., realizują projekt pn.

„Strategicznie doskonali – rozwój zarządzania strategicznego MMŚP Pomorza
branży logistycznej, transportowej i gospodarki morskiej”.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 55 mikro, małych i średnich z sektora gospodarki morskiej, transportu, logistyki i motoryzacji Regionu Pomorskiego, które nie posiadają Strategii Rozwoju.

Celem realizowanego projektu jest poprawa w perspektywie 2 lat od rozpoczęcia projektu efektywności biznesowej 55 MMŚP szeroko rozumianego sektora TSL Regionu Pomorskiego, poprzez wypracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerami społecznymi Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne tych przedsiębiorstw.

W ramach wsparcia przewidziano pełną ścieżkę procesu budowy i wdrożenia Strategii Rozwoju:

  • Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP
  • Przygotowanie propozycji Planów Rozwojowych
  • Monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia Planów Rozwojowych

Ponadto zostanie opracowana analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych w regionie i branży dla MMŚP i upowszechniona wśród interesariuszy wiedza  o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych.

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie przygotowanie i wdrożenie 55 Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne przedsiębiorstw, a rezultatem długofalowym – poprawa efektywności biznesowej poprzez osiągnięcie tych celów w kluczowych dla przedsiębiorstw obszarach.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018

Wartość projektu: 916 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 822 750,00 zł


PARP POWER UE