fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

7 kroków do Work-Life Balance

7Steps WLBRGB_wersja podstawowa

 „Praca – Szacunek – Uznanie. 7 kroków do Work-Life Balance”

(„Work – Respect – Appreciation. 7 steps to Work-Life balance”)

Projekt realizowany jest z Norweskiego Instrumentu Finansowego na lata 2009-2014Funduszu na Rzecz Godnej Pracy i Trójstronnego Dialogu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu : styczeń 2013 – październik 2014

 

Lider projektu: „Pracodawcy Pomorza”

 

WLB folder 1 strona

Folder WLB-2

 

Projekt stanowi on innowacyjne i całościowe podejście do tematyki work-life balance, poruszając wszystkie aspekty wpływające na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie dążenia do osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przez firmy biorące w nim udział. Skierowany jest do szefów firm oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami (HR), którzy odpowiadają za aspekty związane z zapewnieniem pracy, poprawą jej jakości i efektywności kadr.

 

Projekt jest zgodny z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi strategiami dotyczącymi dialogu społecznego w państwie wnioskodawcy, co wykazano w punkcie dotyczącym równości szans i niedyskryminacji.

 

Koncepcja projektu zakłada opracowanie Modelu Doskonałości Work-Life Balance. Będzie to kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia przez firmy, gdzie poszczególne aspekty WLB (7 kroków) będą w specjalny sposób punktowane. Np.:

 • Lider WLB – np. powyżej 1000 pkt
 • Dążący do WLB – powyżej 500 pkt
 • Uznanie za zaangażowanie – do 500 pkt.

 

Seminaria dla pracodawców połączone z warsztatami będą obejmowały różnorodne tematy i realizowane będą zarówno w tradycyjnej, jak i innowacyjnej formie przekazu, w tym interaktywnej. Do realizacji projektu zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele innych organizacji pozarządowych oraz eksperci zajmujący się tematyką 7 aspektów wpływających na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance).

Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie innowacyjnych, dopasowanych do polskiego i lokalnego rynku pracy narzędzi i praktyk w zakresie osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym celem zapewnienia lepszego zrozumienia korzyści płynących z godnej pracy oraz wdrożenia konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach biorących udział w warsztatach (por. rubryka wskaźniki i cele projektu).

Dofinansowanie zewnętrzne projektu jest koniecznym warunkiem jego realizacji, ponieważ Pracodawcy Pomorza nie posiadają wystarczającej ilości zasobów finansowych, umożliwiających jego realizację. Dodatkową trudność w pozyskaniu kapitału na to stanowi fakt, iż o wiele łatwiej jest w przypadku projektu wykazać bezpośrednio daleko idące korzyści społeczno-ekonomiczne niż zysk finansowy.

 

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące korzyści o charakterze społeczno-ekonomicznym:

 1. Propagowanie godnej pracy i work-life balance i podniesienie świadomości wszystkich uczestników rynku pracy – pracodawców, pracowników oraz organizacji społecznych.
 2. Zapewnienie miejsca do dzielenia się praktykami zarządzania, które odróżniają daną organizację od innych.
 3. Prezentacja opcji i możliwości prowadzących do doskonalenia i rozwoju kadr i biznesu.
 4. Stymulowanie i wspieranie działań służących osiągnięciu trwałej doskonałości pracodawców i pracowników.
 5. Dostęp do stale aktualizowanych zasobów wiedzy na temat praktyk zarządzania, zebranych poprzez benchmarking.
 6. Rozbudowa wymiany informacji co do możliwości doskonalenia i rozwoju kadr.
 7. Poprawa jakości pracy.
 8. Wzrost zadowolenia pracowników.
 9. Większa efektywność pracowników.

 

Projekt proponuje ponadstandardowe rozwiązania wpisujące się w politykę zrównoważonego rozwoju oraz innych zagadnień przekrojowych, co opisano w odrębnym punkcie wniosku. Projekt jest zgodny z celami Norweskiego Instrumentu Finansowego na lata 2009-2014. Priorytetem jego jest godna praca i godziwe warunki płacowe, co ma przełożenie na przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pracodawcy Pomorza zakładają iż po wdrożeniu idei konkusu WLB oraz przeprowadzeniu pilotażowego projektu w ramach norweskiego mechnizmu finansowego, konkurs będzie kontynuowany również po 2014 jako działanie cykliczne.

 

Niebawem powstanie dedykowana strona www na którą zaprosimy Państwa poprzez osobną wiadomość e-mailową.

Kontakt w ramach projektu:
Michał Maksymiuk
Project Manager – Pracodawcy Pomorza
58/340-08-92 m.maksymiuk@pracodawcypomorza.pl