fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Historia

 

 

Idea ruchu pracodawczego na ziemiach polskich sięga XIX wieku, kiedy to zakładano pierwsze zrzeszenia oraz związki przemysłowców, stanowiących wzmocnienie siły pracodawców jako przeciwwagę do rosnących w siłę pierwszych związków zawodowych pracowników.

Nowoczesny model organizacji pracodawców kształtować się zaczął w Polsce z końcem lat 80tych XX wieku. Zrzeszania się dyrektorów przedsiębiorstw państwowych były pierwszym etapem budowy organizacji stanowiących fundament obecnego modelu związku pracodawców. W 1989 roku dyrektorzy kilkudziesięciu firm w województwie gdańskim podjęli decyzję o powołaniu Gdańskiej Rady Dyrektorów, która była stowarzyszeniem nieformalnym. Stowarzyszenie to było jednym ze współzałożycieli Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP), pierwszej ogólnopolskiej organizacji pracodawców – która dość szybko znalazła akceptację na forum międzynarodowym.

Organizacja nasza powstała formalnie w Gdańsku w 1991 roku pod nazwą Gdański Związek Pracodawców – którego działanie regulowała ustawa o organizacjach pracodawców uchwalona 23 maja 1991 roku.

Organizacja liczyła wówczas 30 członków – dyrektorów i prezesów jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostek budżetowych, spółek joint venture, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych.

Pierwsza dekada działalności organizacji była dość trudna z racji uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych i wynikających z tego niepokojów społecznych wśród załóg szczególnie dużych firm. Kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach musiała dość szybko dostosować się do nowych realiów gospodarczych oraz podejmować czasami trudny dialog ze swoimi pracownikami celem rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych.

Dość szybko potencjał Gdańskiego Związku Pracodawców odkryli partnerzy zagraniczni szczególnie z Holandii, Norwegii, Niemiec – którzy rozpoczęli cykl spotkań i szkoleń naszych przedsiębiorców i pracodawców w zakresie działalności organizacji pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediacji z panterami społecznymi oraz profesjonalnego przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych.

W latach 2000-2005 nastąpił znaczny wzrost ilości członków Związku. W tym okresie powołano przedstawicielstwa GZP we powiatach województwa pomorskiego. Równocześnie do Związku przystąpiły firmy mające swoje siedziby we Francji, Niemczech, Szwecji i Korei Południowej. Jako pierwsza organizacja pracodawców w Polsce otworzyliśmy swoje biuro w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn n/Menem – działające w latach 2007-2010. Nasz przedstawiciel ułatwiał nawiązywanie kontaktów gospodarczych firmom zrzeszonym w Związku z kontrahentami z Republiki Federalnej Niemiec oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W maju 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Gdańskiego Związku Pracodawców wybrało na przewodniczącego dr Zbigniewa Canowieckiego oraz podjęło decyzję o zmianie nazwy na „Pracodawcy Pomorza”.

Zmiana nazwy pociągnęła za sobą także intensywną działalność skupiającą się na jeszcze większym wzmocnieniu organizacji oraz aktywizacji działań służących gospodarce regionu i kraju.

Od roku 2005 organizacja nasza aktywnie pozyskuje środki unijne realizując jako lider lub partner wiele projektów służących rozwojowi dialogu społecznego oraz przedsiębiorczości w regionie. O rosnącej sile i roli naszej organizacji świadczy również dynamika pozyskiwania nowych członków. W roku 1991 liczyła 30 członków natomiast w roku 2017 możemy poszczycić się liczbą blisko 1000 członków zatrudniających ponad 45 tysięcy pracowników.

Aby usprawnić funkcjonowanie organizacji powołane zostały sekcje branżowe oraz umocnione zostały powiatowe oddziały terenowe, gdzie przedsiębiorcy o wspólnych zainteresowaniach mogli wspierać się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wymieniać informacje o napotykanych problemach, wnioskować do władz publicznych o zmianę przepisów utrudniających rozwój firm.

Dokonano także powołania pełnomocników i doradców wspierających Zarząd „Pracodawców Pomorza” w działalności merytorycznej oraz podejmujących inicjatywy służące przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacji.

Niewątpliwym wyzwaniem ostatnich dwóch dekad była zmiana siedziby „Pracodawców Pomorza”. W maju 2011 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu remontu budynku przy Al. Zwycięstwa 24 – który otrzymaliśmy w ramach dzierżawy od Miasta Gdańska. Zniszczony, zdewastowany zabytkowy budynek z początku XX wieku siłami firm zrzeszonych i współpracujących z „Pracodawcami Pomorza” zrewitalizowaliśmy w ciągu 8 miesięcy. Obecna siedziba „Pracodawców Pomorza” przy Alei Zwycięstwa 24 jest dumą naszej organizacji oraz pokazuje siłę zrzeszonych w niej firm, dla których najtrudniejsze wyzwania są możliwe do zrealizowania własnymi siłami.

„Pracodawcy Pomorza” z racji swoich uprawnień ustawowych oraz wypełniając zapisy statutowe są partnerem w dialogu społecznym z organizacjami związków zawodowych oraz administracją rządową i samorządową. Mamy wpływ na kreowanie prawa oraz strategicznych dokumentów polityk regionalnych i krajowych. Nasi członkowie zasiadają m.in.: w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia, w Komitetach Monitorujących i Sterujących Programami Operacyjnymi oraz biorą aktywny udział w większości wydarzeń gospodarczych w kraju i regionie.

Za swoją aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu otrzymaliśmy wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska. Za działalność społeczną liczni nasi członkowie zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżami Zasługi.

Zapraszamy do współpracy, gdyż zintegrowani, silni wiedzą i doświadczeniem możemy wiele zrobić dla regionu, w którym żyjemy i działamy.