fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Stanowisko „Pracodawców Pomorza” dotyczące tzw. „umów śmieciowych”

Stanowisko
„Pracodawców Pomorza”

dotyczące tzw. „umów śmieciowych”

 

„Pracodawcy Pomorza” odnosząc się do zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych potocznie nazywanych „umowami śmieciowymi”, przede wszystkim, uznają, iż takie nazewnictwo jest krzywdzące zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców wykorzystujących tę formę zatrudnienia.

 

W Europie Zachodniej ogólnie przyjętym nazewnictwem jest umowa typu flextime lub flexplace – czyli umowa odnosząca się do elastycznych form zatrudnienia. Nikt nie może kwestionować tego, że „elastyczne formy zatrudnienia” są korzystne dla pracodawców i pracowników pod względem finansowym np. w przypadku umów zlecenia pracodawca nie płaci ZUS-u po swojej stronie w przypadku zatrudnienia pracownika w innym zakładzie pracy. Bardzo wielu pracowników decyduje się na tego typu zatrudnienie z własnej woli, ponieważ dzięki temu mogą uzyskać wyższą pensję        .

Podnoszonymi przez związki zawodowe oraz nagłaśnianymi w mediach kwestiami wskazującymi wady umów o pracę jest głównie brak ochrony pracowników w ramach Kodeksu Pracy oraz niska wiarygodność pracownika jako potencjalnego kredytobiorcy. Sztywne zapisy Kodeksu Pracy – zwłaszcza w aspekcie obowiązków pracodawców, wysokie koszty pracy w Polsce oraz brak narzędzi wspomagających pracodawców w zakresie zatrudniania nowych pracowników, jak również  utrzymywania miejsc pracy w stanie spowolnienia gospodarczego powodują, iż pracodawcy muszą korzystać z elastycznych form zatrudnienia – aby zatrudniać zgodnie z przepisami prawa. Elastyczne formy zatrudnienia są także niezbędne w przypadku prac sezonowych lub tych form zatrudnienia, w których liczy się elastyczność oraz szybka reakcja na zmieniające się potrzeby zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz prognozy dla kraju i Europy na najbliższy okres umowy te jako elastyczne formy zatrudnienia korzystnie wpływają na zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego obniżając stopę bezrobocia.

„Pracodawcy Pomorza” stoją na stanowisku, iż Władza Ustawodawcza i Wykonawcza powinna wspierać pracodawców w okresie spowolnienia gospodarczego. Oczekiwane są narzędzia prawne i zachęty finansowe służące utrzymaniu zatrudnienia. Należy wspierać zatrudnianie nowych pracowników oraz uwzględnić elastyczne formy zatrudnienia jako element walki z bezrobociem oraz  możliwością wystąpienia recesji gospodarczej.

Jako pracodawcy gotowi jesteśmy także do wypracowania nowych narzędzi w ramach formuły elastycznego zatrudnienia – w formie dialogu społecznego z partnerami społecznymi.

Uważamy, iż w okresie spowolnienia gospodarczego należy wykorzystywać wszystkie możliwości służące utrzymaniu zatrudnienia. Jesteśmy także przekonani, iż w momencie poprawy sytuacji gospodarczej, pracodawcy po konsultacjach z pracownikami stosować będą formy zatrudnienia oczekiwane przez samych pracowników, które nie będą negatywnie oddziaływały na przyszłość firm i samych zatrudnionych.