fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ukraiński horyzont biznesowy (+ wideo)

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

 

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Ukraina wraca na ścieżkę wzrostu. Polsko-ukraińska wymiana handlowa w 2016 roku, w stosunku do roku wcześniejszego, wzrosła o 16%. W styczniu 2017 roku było to już 35%. Ukraina posiada duży i chłonny rynek zbytu, charakteryzujący się jednakże funkcjonowaniem w zauważalnych skrajnościach, gdyż atrakcyjność inwestycyjna wyrównuje się z określonym stopniem niepewności i zagrożeń. Które sektory oferują najwięcej dla polskiego biznesu? Na jaką pomoc ze strony rodzinnych instytucji mogą liczyć nasi przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukaliśmy u samego źródła, w instytucji UkraineInvest, którą na wczorajszym spotkaniu w naszej siedzibie reprezentował Z-ca Dyrektora, Petro Matiaszek.

 


PREZENTACJA DO POBRANIA:

UkraineInvest


 

UkraineInvest została powołana przez rząd ukraiński w październiku 2016 roku. Jej głównym zadaniem jest wspieranie inwestorów rozpoczynających swoje inicjatywy biznesowe w tym kraju. Instytucję tworzy zespół specjalistów przeprowadzających zewnętrznych przedsiębiorców przez cały proces wprowadzenia firmy na rynek ukraiński. Petro Matiaszek jest, od ponad dwóch dekad, strategicznym doradcą w obszarze firm międzynarodowych. Posiada rozbudowaną sieć kontaktów roboczych z ukraińskim rządem, mediami i sektorem prywatnym. Na naszym seminarium sylwetkę Petro Matiaszka nakreślił Łew Zacharczyszyn, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku.


BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Minęło siedem lat od chwili, kiedy Ukraina dołączyła do Światowej Organizacji Handlu. Analitycy zaznaczają, iż obecnie kraj dysponuje potencjałem w postaci blisko 40 milionów klientów. Ukraińscy posiadacze paszportu biometrycznego będą mogli, od czerwca tego roku, przemieszczać się między krajami Unii bez wizy. Szacunkowe dane mówią o blisko milionie ukraińskich pracowników w Polsce. Sama struktura zatrudnienia na Ukrainie przedstawia się następująco: 55% pracowników gromadzi sektor usług, 25% rolnictwo, zaś w przemyśle znalazło zatrudnienie 20%. Najbardziej znaczący inwestorzy zagraniczni to Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Holandia i Cypr.

Przygotowany przez Bank Światowy raport Global Economic Prospects ze stycznia 2017 roku wskazuje, że kraj dynamicznie zaczyna wydobywać się z trwającej dwa lata głębokiej recesji (w 2014 roku PKB spadł o 6,6%, a w 2015 o 9,9%). Autorzy raportu podkreślają, że o poprawie zaważyły trzy kluczowe czynniki: reformy przeprowadzone w latach 2014-2015, nieopuszczenie programu wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a co najważniejsze, osłabienie konfliktu na wschodzie kraju. MFW szacuje wzrost PKB Ukrainy w 2017 roku o 2%.

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU


PREZENTACJA DO POBRANIA:

Pomorski Broker Eksportowy