fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Odyseja Umysłu – propozycja współpracy

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do rozważenia propozycji dofinansowanie udziału grupy młodzieży wybitnie uzdolnionej – laureatów nagrody pierwszego stopnia w problemie technicznym Odysei Umysłu – z Laboratorium Twórczości Pryzmat z Gdańska na XXXIX Finałach Światowych w USA (Iowa State University), które odbędą się w dniach 23.05.-26.05.2018r.

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

Zespoły prowadzone pod przewodnictwem trenerów z PRYZMAT-u wielokrotnie, na przestrzeni kilku lat, zdobywały medale na Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA, w których każdego roku uczestniczy przeszło 800 drużyn z całego świata!

Drużyny tegorocznych Odyseuszy wykazały się ogromną pomysłowością, projektując i tworząc urządzenia, roboty i pojazdy. Rozwiązania techniczne wzbogacone były o prezentacje sceniczną na podstawie autorskiego scenariusza, a także własnoręcznie zaprojektowane i wykonane scenografie oraz kostiumy. 

Koszt wyjazdu jednej drużyny na Finały Światowe Odysei Umysłu, składającej się z sześciu Odyseuszy oraz dwóch trenerów, wynosi ok. 45 000 zł.

Dzięki Państwa pomocy młodzi wynalazcy będą mogli spełnić swoje największe marzenie o reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej, gdzie zaprezentują efekty swojej wielomiesięcznej pracy.

Wszystkich z Państwa, chcących wesprzeć finansowo udział młodzieży XXXIX Finałach Światowych w USA w zamian za promocję Firmy przed, po jak i w trakcie trwania Finału prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem L.T. PRYZMAT – Panem Marcinem Foppke:  607 921 366.

 

Pod patronatem:

Fundacja  Rodzina  Nadziei

80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 25,  tel. 501 250 860

konto:  BZ WBK O/Sopot   13 1500 1706 1217 0004 1750 0000

 

Prosimy o przekazanie środków finansowych na w/w konto tytułem: Odyseja Umysłu – balsa