fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Konferencja „Uczelnia – Idea” już za nami (wideo)

 

Angażująca debata podejmująca pilne zagadnienia dostosowania formuły kształcenia oferowanej przez uczelnie wyższe do potrzeb dynamicznie zmieniającego się i trudnego do przewidzenia charakteru przyszłego rynku pracy, była główną osią wczorajszej konferencji „Uczelnia-Idea. Cyfrowa Transformacja” zrealizowanej na Politechnice Gdańskiej.

Wydarzenie zlokalizowane na dziedzińcu im. D. G. Fahrenheita, a więc w samym sercu najstarszej polskiej politechniki, skupiło w jednym miejscu szerokie grono akademickie i praktyków biznesu formujących wizję wyzwań czekających oba, wzajemnie przenikające się środowiska. Spotkanie zrealizowało troje partnerów: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, International MBA in Strategy, Programme and Project Management oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie wpisuje się w cykl ogólnopolskich spotkań Open Eyes Economy Summit zainicjowanych przez wspomnianą wyżej Fundację. 

Wstępem do konferencji i właściwej dyskusji była uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów Master of Business Administration prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Magazyn Forbes Polska uznał program MBA oferowany przez gdańską politechnikę (świętujący w tym roku swoje dziesięciolecie) za jeden z dziesięciu najlepszych oferowanych w Polsce w latach 2016-2017.

Szczególnie ważne było podpisanie, w chwilę później, przez Politechnikę Gdańską (prof. dr hab. Piotr Dominiak, prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji) i firmę Intel (dyrektor ds. operacyjnych polskiego oddziału Krzysztof Jurczyk) porozumienia umożliwiającego współpracę w zakresie kształcenia studentów i prowadzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Partnerzy przewidują otwarcie nowych kierunków i specjalności, m.in. tych poświęconych rozwojowi sztucznej inteligencji czy uczeniu głębokiemu (Deep Learning). Ten symboliczny dokument kontynuuje i wprowadza obu partnerów na nową ścieżkę, liczącej już dwadzieścia lat, współpracy.

Trudność w precyzyjnym przewidzeniu kompetencji wymaganych przez gospodarkę względem studentów i absolwentów nadchodzących lat, zadecydowała o formule konferencji, której sednem była debata oxfordzka oparta na tezie „szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje”. Lożę mentorów debaty utworzyli: Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, Prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Prof. Witold Bielecki, Alain Heureux z Brussels Creative and Creative Ring oraz Tom Clark z brukselskiego Expert Center for Innovative Education. Listę mówców tworzyły z kolei następujące osoby: dr hab. Julita Wasilczuk z Politechniki Gdańskiej, prof. Dariusz Filar, Piotr Voelkel z SWPS/Grupy Kapitałowej VOX, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Prezes BDO Polska Andre Helin, Anna Grosiak z Siemens, Dyrektor Zarządzający ACCA Jakub Wojnarowski oraz Joanna Bochniarz z brukselskiego Centre for Innovative Education.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem prof. Jerzego Hausnera. Wideo z jego przesłaniem znajdą Państwo na początku tej relacji.