fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

54 proc. firm za przystąpieniem Polski do strefy euro

  • 54 proc. przedsiębiorców jest zwolennikami przystąpienia Polski do strefy euro – wynika z ankiety, którą Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w kwietniu br. wśród swoich członków.
  • Prawie 9 na 10 firm opowiada się za ściślejszą integracją państw członkowskich UE we wszystkich dziedzinach.
  • Wśród największych barier na drodze do jednolitego unijnego rynku firmy wskazywały protekcjonizm państw (49 proc.), biurokrację (39 proc.) i brak wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (37 proc.).

 

26 maja br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy 28 państw zdecydują kto przez kolejnych 5 lat będzie tworzyć regulacje dotyczące m.in. unijnej gospodarki i jednolitego rynku. W przededniu wyborów zapytaliśmy przedsiębiorców czego oczekują od UE w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024).

Silne poparcie dla wspólnoty, wyrażone przez respondentów, nie oznacza jednak zgody co do jej kształtu. 39 proc. firm uważa bowiem, że obecne uprawnienia instytucji unijnych nie powinny być dalej zwiększane, a proces decyzyjny powinien zostać zorganizowany inaczej. 32 proc. jest przeciwnego zdania i opowiada się za zwiększeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Zdaniem przedsiębiorstw priorytetem nowego wieloletniego budżetu UE powinna być przede wszystkim ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi, a także niskoemisyjny transport (58 proc.), wsparcie sektora MŚP (53 proc.) oraz znoszenie barier na rynku wewnętrznym i rozwój jednolitego rynku (46 proc.).

54 proc. firm uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, 14 proc. jest temu przeciwna, a 32 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Szczegółowe wyniki ankiety dotyczące najważniejszych kierunków rozwoju UE wraz z komentarzami ekspertów znajdują się w załączniku: Raport

Źródło: Konfederacja Lewiatan